نمودار فراموشی

هرمان ابینگهاوس، روانشناس آلمانی، در مورد ظرفیت مغز انسان، تحقیقات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید.

نمودار فراموشی

هرمان ابینگهاوس، روانشناس آلمانی، در مورد ظرفیت مغز انسان، تحقیقات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید. 

توصیه مشاوره‌ای ما به صورت زیر است :


در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید