آزمون آمادگی ویژه 19 مهر پایه هفتم

دوستان خوبم در پایه هفتم برای آمادگی شما عزیزان در آزمون 19 مهر، یک آزمون مشابه بارگذاری شده است.

آزمون آمادگی ویژه 19 مهر پایه هفتم

دوستان خوبم در پایه هفتم برای آمادگی شما عزیزان در آزمون 19 مهر، یک آزمون مشابه بارگذاری شده است. ابتدا با در نظر گرفتن زمان‌بندی به سؤالات پاسخ دهید سپس پاسخ آزمون را دانلود کرده و جواب‌های خود را تصحیح نمایید.آزمون آمادگی ویژه 19 مهر پایه هفتمفاطمه نوبخت


الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی