روش مطالعه معارف و زیست شناسی رتبه84 تجربی98

فرحانه آریانژاد تجربیات خود در خصوص نحوه مطالعه اش در درس زیست و دینی را مطرح میکند ...

روش مطالعه معارف و زیست شناسی رتبه84 تجربی98

فرحانه آریانژاد

رتبه84 سهمیه5درصد ایثارگر - دانشجوی پزشکـی البرز


روش مطالعه درس زیست شناسی :

* به نظر من مشکلی که اغلب دانش آموزان در این درس دارند این است که میخواهند خیلی زود متن کتاب را حفظ کنند در حالیکه یادگیری آنها ناقص است و هنوز به خوبی روی موضوع درس تسلط ندارند.

* من در این درس ابتدا سعی میکردم یادگیری خود را کامل کنم ؛ به گونه ای که بتوانم با تسلط موضوع درس را برای شخص دیگری توضیح دهم. بعد از آن به سراغ قیدهای مهم و مطالب حفظی تر کتاب می رفتم.

* البته در همان زمان یادگیری از کتاب درسی به عنوان منبع اصلی استفاده می کردم ؛ اما طوری بود که کم کم از کل به جزء پیش می رفتم.روش مطالعه معارف و زیست شناسی رتبه84 تجربی98

روش مطالعه درس دین و زندگی :

* من در این درس یه برنامه ی دوره ای برای حفظ و مرور آیات و احادیث داشتم.

* به طوریکه در زمان های مشخصی تعدادی از آیات و احادیث را به همراه پیام های مرتبط با آنها دوره می کردم و این برنامه یک زمان ثابت در جدول برنامه هایم داشت.

* در این روش احتمال فراموش کردن آیات و روایات دینی کمتر می شد و بعد از مدتی تمام آنها را حفظ شده بودم بدون اینکه همه ی تمرکزم را روی حفظ کردن آنها بگذارم.

* به نظر من در درس دینی تکرار و مرور خیلی مهم است.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه فرحانه آریانژاد عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

پیج پشتیبان ویژه ها :  
vipposhtiban@ را در اینستاگرام جستجو نمایید یا روی لینک دنبال کردن ما در پیج پشتیبان ویژه کلیک نمایید.