رتبه39 تجربی: چگونه دروس زیست و ادبیات را می‌خواندم

پریسا کفایتی، دانشجوی دندان پزشکی بهشتی تجربیات خود در خصوص روش مطالعه در دروس زیست و ادبیات را بیان میکند...

رتبه39 تجربی: چگونه دروس زیست و ادبیات را می‌خواندم

پریسا کفایتی

رتبه39 منطقه2 - دانشجوی دندان پزشکی شهیدبهشتی


روش مطالعه درس زیست شناسی: 

* ابتدا کتاب را مطالعه میکردم و سپس درسنامه ی کتاب کمک درسی را میخواندم و نکات را وارد کتاب میکردم و بعد تست میزدم؛

* مطالب را بیشتر هنگام تست زدن یاد میگرفتم؛

* پاسخ تشریحی همه ی تست ها را میخواندم تا مطالب در ذهنم تثبیت شود؛

* اگر در تست ها یا پاسخ تشریحی آنها نکته ای برایم جدید بود وارد کتاب میکردم.

روش مطالعه درس ادبیات:

* ابتدا کتاب را مطالعه میکردم و نکات دستوری و آرایه را در کتاب یادداشت میکردم.

* لغات و نکات املایی را نیز مطالعه میکردم و بعد تست میزدم.

* به جز تست های کلی از کتاب های موضوعی هم به طور پیوسته استفاده میکردم و برحسب اولویت و نقاط ضعف و قوتم زمان را بین بخش های مختلف تقسیم میکردم.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه پریسا کفایتی عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

پیج پشتیبان ویژه ها : 
vipposhtiban@ را در اینستاگرام جستجو نمایید یا روی لینک دنبال کردن ما در پیج پشتیبان ویژه کلیک نمایید.