روش مطالعه دروس زیست و معارف رتبه58 تجربی98

پریسا محمدی، دانشجوی پزشکی اصفهان به روش مطالعه خود در دروس زیست و دین و زندگی اشاره میکند...

روش مطالعه دروس زیست و معارف رتبه58 تجربی98

پریسا محمدی

رتبه58 منطقه1 - دانشجوی پزشکـی اصفهان

روش مطالعه زیست شناسی:

* من برای مطالعه ی درس زیست شناسی ابتدا کتاب را با دقت مطالعه کرده ولی نکته ای را هایلایت نمی کردم؛

* پس از گذشت دو تا سه روز از آن مبحث تست می زدم و نکات تست هایی که غلط زده بودم یا نزده بودم در کتاب پیدا کرده و هایلیت می کردم؛

* اگر نکته به طور مستقیم در کتاب وجود نداشت آن را یادداشت می کردم.روش مطالعه دروس زیست و معارف رتبه58 تجربی98

روش مطالعه دین و زندگی:

* برای مطالعه دینی در تابستان فقط روزنامه وار می خواندم؛

* ولی بعد از عید هر درس را چند بار می خواندم و حفظ می کردم؛

* برای این درس بیشتر تمرکزم در حفظ آیات و متن کتاب بود و اگر می توانستم تست هم می زدم.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه پریسا محمدی عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

پیج پشتیبان ویژه ها : 
vipposhtiban@ را در اینستاگرام جستجو نمایید یا روی لینک دنبال کردن ما در پیج پشتیبان ویژه کلیک نمایید.