ویژگی کلی آزمون 19 مهر دوازدهم تجربی نظام جدید

ویژگی‌های کلی آزمون 19 مهر دوازدهم تجربی نظام جدید - قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی کلی آزمون 19 مهر دوازدهم تجربی نظام جدید

دانش آموزان عزیز سلام

ویژگی‌های آزمون 19 مهر مقطع دوازدهم تجربی به قرار جدول زیر است: