شرایط پشتیبان شدن در کانون

مهم‌ترین شرط برای پشتیبان شدن ، توانایی تدریس حداقل در یک درس است

شرایط پشتیبان شدن در کانون


شرایط پشتیبان

1- مهم ترین شرط برای پشتیبان شدن ، توانایی تدریس حداقل در یک درس است

به همین دلیل عیارعلمی ( رتبه ی کنکور سراسری  ) برای  پشتیبان  شدن مهم است

در تهران و کلان شهرها رتبه های  زیر 5000  کنکور (رشته تجربی و ریاضی) ،  رتبه های زیر 2000 کنکور رشته انسانی و رتبه های زیر 500 هنر و زبان در اولویت پشتیبان شدن قرار می گیرند

در شهرستان ها ی دیگر رتبه های زیر 10000 کنکور در اولویت قرار می گیرند.


تذکر : ممکن است برخی پشتیان های قدیمی تر و یا برخی پشتیبان ها در شهرهای کوچک تر رتبه های شان کمتر از معیارهای در نظر گرفته شده باشد یا این که توانایی تدریس و برگزاری کلاس رفع اشکال را نداشته باشند.


2- معیار دیگر برای پشتیبان شدن این است که پشتیبان  توانایی مشاوره ی درسی داشته باشد و بتواند برنامه ی راهبردی آزمون ها و جعبه ابزار کارنامه و هدف گذاری با روش چند از 10 و روش تکمیل دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموزی و مشاوره برای انتخاب منابع درسی را به دانش اموزان توضیح دهد . به همین دلیل ضروری است  که فرد متقاضی خود قبلا دانش آموز کانون باشد . افرادی که چند سال دانش آموزان کانون بوده اند و به طور مستقیم و پیوسته در آزمون های کانون شرکت کرده اند در اولویت قرار دارند . بدیهی است افرادی که قبلا با برنامه ی راهبردی آزمون ها کار کرده اند ، دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموزی را تکمیل کرده اند و از کتاب ها و منابع کانونی بهره برده اند بهتر می توانند به دانش آموزان دیگر مشاوره موثر بدهند.


در آمد پشتیبان

بخش مهم در آمد پشتیبان از طریق تدریس در کلاس رفع اشکال پس از پایان آزمون  و پشتیبانی ویژه  و تدریس به دانش آموزان در روزهای دیگر تامین می شود .  تمام مبلغ دریافتی بابت کلاس رفع اشکال و پشتیبانی ویژه مربوط به خود پشتیبان است و کانون و نمایندگی ها وجهی از این بابت دریافت نمی کنند . البته حدود 10 درصد از دریافتی پشتیبان به مدیر ایشان تحویل می شود وظیفه ی مدیر نظارت بر اجرای صحیح تدریس و پشتیبانی  و انجام تعهدات پشتیبان است.


وظایف پشتیبان 

 تماس تلفنی با دانش آموزان و اولیا و بررسی دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموزی و معرفی منابع  و حضور در روز آزمون حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون و تدریس در کلاس رفع اشکال و برگزاری جلسه های پنج نفره  برای دانش اموزان خود ( دو بار در هر نیم سال تحصیلی ) جزء وظایف پشتیبان است.

در صورتی که دانش آموز و اولیا تمایل داشته باشد پشتیبان فراتر از وظایف ذکر شده نظارت بیشتری بر عملکرد دانش آموز داشته باشد می توانند از پشتیبان بخواهند برای فرزندشان پشتیبانی ویژه انجام دهد . هزینه را به شخص پشتیبان تحویل می دهند  . حدود 10 درصد از هزینه ی پشتیبانی ویژه به مدیر مربوطه تعلق می گیرد وظیفه ی مدیر نظارت بر انجام تعهدات پشتیبان است . هزینه ی مربوط به تدریس و پشتیبانی ویژه فقط برای یک ماه پرداخت می شود و در صورت رضایت اولیا  و دانش آموزان  برای ماه های بعدی هم کار به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.


پشتیبانی ویژه  رتبه های برتر

پشتیبان های ویژه  برای رتبه های برتر ، رتبه های یک رقمی ، دو رقمی و سه رقمی  ها با رتبه ی زیر 500 کنکور هستند که خودشان قبلا دانش آموز کانون بوده اند. 

برای دانش آموزان  سال دوازدهم  که به طور پیوسته در آزمون ها شرکت می کنند و نمره ی تراز ایشان بالاتر از 7500 است در صورت تمایل و تقاضای کتبی ، پشتیبان ویژه در نظر گرفته می شود.

سایر دانش آموزان برای بهره گرفتن از پشتیبان های ویژه باید هزینه پرداخت نمایند . مبلغ پرداختی به پشتیبان ویژه تعلق می گیرد و 20 درصد نیز جهت نظارت بر حسن اجرای وظایف وتعهدات پشتیبان ویژه به مدیر مربوطه پرداخت می شود .


برای آگاهی از شرایط می توانید به نمایندگی کانون در شهرتان مراجعه کنید

آدرس و تلفن نمایندگی های کانون در شهر شما