سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 5 مهر 98 + فایل صوتی

چکیده ای از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 5 مهر 1398 در مقاله‌ی زیر آمده است:

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 5 مهر 98 + فایل صوتی

چکیده ای از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 5 مهر 1398 در مقاله ی زیر آمده است: 

موضوع جلسه: هدف گذاری چند از ده

مقدمه

یک سرواژه برای هدف گذاری تحت عنوانSMART وجود دارد که هر حرف این سرواژه، بیان گر یک معنا است که عبارتند از موارد زیر:

S–Specific: هدف باید مشخص باشد.   

M – Measurable: هدف باید قابل اندازه گیری باشد.

A–Acceptable: هدف باید قابل دستیابی باشد. هدفی که دور از دسترس باشد نشانه ی بلندپروازی نیست نشانه ی نادانی است.

R–Realistic: هدف باید واقع بینانه باشد.

T–Timely: هدف باید دارای زمان بندی باشد.

هدف گذاری با روش چند از 10 که در این جلسه به آن می پردازیم به شما به صورت عملی کمک می کند که به سادگی بتوانید هدف گذاری کنید. این هدف گذاری موثر ، ساده ، قابل اندازه گیری است و هم برای هدف گذاری  کوتاه مدت ، هم میان مدت و هم بلند مدت قابل اجرا است. این روش هم چنین هم شناختی است هم فراشناختی.

بهتر است هدف گذاری را قبل از برنامه ریزی انجام دهید. وقتی می دانید هدفتان چیست متمرکز تر می شوید. اما هدف بدون بر نامه یعنی آرزو . پس از این که هدف گذاری کردید برنامه ای مناسب برای رسیدن به آن هدف را تنظیم می کنید .

هدف گذاری با روش چند از 10 (موثر ، ساده ، قابل اندازه گیری)

در این جا هدف گذاریبا روش چند از10 را معرفی می کنم که هم موثر است هم قابل فهم و ساده است و هم این که قابل اندازه گیری است .

می دانید که در پاسخ برگ آزمون ها هر 10 سوال با یک خط از هم جدا شده اند . هم چنین می دانید که در کارنامه ی آزمون های کانون علاوه بر نمره ی درصد نمره ی چند از 10 را هم مشاهده می کنید. ضمنا نمره ی درصدی را می توانید خودتان به راحتی به نمره ی چند از 10 تبدیل کنید. مثلا به جای 23%می توانید بگویید 2 از 10 یا به جای 48 %می گویید 5 از 10 . اولین برتری نمره های چند از10 بر نمره های دیگر مثل نمره از 20 یا درصد این است که نمره های چند از 10 اعداد یک رقمی هستند ، ساده تر به خاطر سپرده می شوند و ذهن شما را درگیر و کلافه نمی کند . اعداد یک رقمی را راحت تر از اعداد دو رقمی به خاطر می سپارید. به تعداد انگشتان دست خود توجه کنید 10 انگشت دارید .کار کردن با عدد 10 راحت تر است و ساده تر به خطر سپرده می شود .تعداد انگشتان یک دلیل مهم ماندگاری و پیروزی عددنویسی با مبنای 10 بر عددنویسی با مبنای 7 و 12 است .

در زیر هر 10 سوال در پاسخ برگ آزمون ، یک خط کشیده شده است پس در جلسه ی آزمون هم در هر لحظه می توانید روی چند از 10 خودتان در هر درسی که پاسخ می دهید مسلط باشید .به راحتی تعداد سوال هایی که در هر بسته ی 10 تایی جواب داده اید می شمارید

علاوه بر این کار کردن و هدف گذاری با نمره ی چند از 10نسبت به هدف گذاری با تراز و رتبه هم برتری دارد .

شما نمی توانید در هر روز که مطالعه می کنید و در هر بار که تست می زنید و هر بار که در جلسه ی آزمون نشسته اید نمره ی تراز یا رتبه ی خود را احساس کنید زیرا هر دوی این ها یعنی هم رتبه و هم تراز به جز عملکرد شما به عملکرد سایر دانش آموزان هم بستگی دارند . تراز و رتبه ی شما وقتی مشخص می شود که برگه ی همه ی دانش آموزان دیگر هم تصحیح شود و شما با آن ها مقایسه شوید .اما نمره ی چند از 10 را شما هر روز و در هر جلسه ی آزمون و در همان لحظاتی که امتحان می دهید می بینید و احساس می کنید .

ما کتاب های کانون را به صورت پیمانه ای تالیف کرده ایم . پیمانه ها هم یا ده تایی هستند یا بیست تایی . در کتاب های دیگر هم شما می توانید سوال ها را به صورت ده تایی بسته بندی و تمرین کنید و در هر بار تمرین مشخص کنید که از هر 10 سوال چند تا را درست جواب می دهید . به صورت تدریجی و گام به گام ، چند از 10 خود را افزایش می دهید و پیشرفت خود را در هر لحظه احساس می کنید .هدف گذاری با روش چند از 10 شبیه رکورد زدن های دونده ها و وزنه بردارهاست زیر در هر نوبت تمرین آن ها می توانند میزان پیشرفت و فاصله شان را با هدف تشخیص دهند اما هدف گذاری برای رتبه و تراز مثل تمرین های والیبالیست ها و فوتبالیست هاست نتیجه ی کار آن ها فقط پس از مسابقه ی اصلی مشخص می شود زیرا نتیجه ی کار آن ها فقط به خودشان مربوط نیست به کار دیگران هم مربوط است با هدف گذاری به روش چند از 10 کار شما شبیه دونده ها و وزنه بردار ها می شود .در لحظه ی تمرین می توانید چند از 10 خود را اندازه گیری کنید و با هدفی که درنظر گرفته اید مقایسه کنید .

چگونه هدف گذاری کنیم

برای هدف گذاری به روش چند از 10 ، از وضعیت کنونی خود آغاز کنید . کارنامه ی آزمون های قبلی را در نظر بگیرید و برای خودتان سه تصمیم بگیرید:

1- در کدام درس ها می خواهید چند از 10 خود را یک یا دو نمره بالاتر ببرید .

2-در کدام درس ها می خواهیدنمره ی چند از 10 خود را حفظ کنید و ثابت نگه دارید .

3- در کدام درس ها می خواهید یکی یا دو تا از اشتباهات خود کم کنید .

برای این که هدف گذاری شما ساده تر شود امسال جدول هایی را در اختیار شما قرار می دهیم که بر اساس تعداد پاسخ های درست شما مرتب شده اند . بنابراین این جدول 11 قسمت دارد زیرا ممکن است شما در یک آزمون ده سوالی ده پاسخ صحیح یا 9 پاسخ صحیح یا 8 پاسخ صحیح و ....تا یک پاسخ صحیح و بدون پاسخ صحیح داشته باشید .

علاوه بر پاسخ های صحیح ، تعداد پاسخ های اشتباه هم در این جدول مشخص شده اند. برای یک آزمون 10 سوالی این جدول 66 ردیف دارد .شما ابتدا جای خود را در این جدول پیدا می کنید سپس یکی از سه تصمیم بالا را می گیرید . آیا می خواهید در این درس به تعداد صحیح های خود اضافه کنید؟ این کار ممکن است تقریبا سیصد نمره به تراز شما اضافه کند . آیا می خواهید یکی از اشتباه های خود را کم کنید این کار ممکن است حدودا صد نمره به تراز شما در آن درس اضافه کند .آیا می خواهید تعداد درست های خود را در آن درس ثابت نگاه دارید و تعداد اشتباه های شما در حد قابل قبول است ؟

هدف گذاری با افزایش تعداد پاسخ های صحیح

برای بالا بردن تعداد درست ها ، دو کار می توانید انجام دهید : ساعت های مطالعه را برای آن درس افزایش دهید . روش های خوبی برای مطالعه ی آن درس پیدا کنید که برای شما خیلی موثر است .

برای این که ساعت های مطالعه را زیاد کنید نیاز به تصمیم دارید تا زمانی که خودتان تصمیم نگرفته باشید هیچ اتفاقی نمی افتد و نصیحت های دیگران فایده ی زیادی ندارد . اگر تصمیم گرفتید که ساعت های مطالعه را زیاد کنید ، به تدریج این کار را انجام دهید . دفتر برنامه ریزی را تکمیل کنید و به ویژه صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی را کامل کنید .

برای پیدا کردن روش مطالعه ی مناسب برای هر درس ، مهم ترین کار این است که به درس هایی که خودتان خیلی موفق هستید توجه کنید حتما در آن درس ها روش های خوبی دارید . آن روش ها را در جایی بنویسید و به تدریح به تعداد روش های خوبی که برای هر درس دارید اضافه کنید . این روش ها را با دوستان و اولیا و پشتیبان خودتان هم مطرح کنید

درگام دوم ، همین روش های خوب خودتان را برای بعضی درس های دیگر به ویژه برای درس های مشابه ، استفاده کنید شاید برای آن درس ها هم خوب باشند

اما اگر در بعضی درس ها نمی دانید با چه روشی درس بخوانید به مجله ی آزمون و مجله ی سرای دانش و سایت کانون مراجعه کنید .قسمت کلکسیون روش ها ی هر درس را مطالعه کنید . ازبین روش های مطالعه ی برترها و از بین روش های مطالعه ی قهرمانان پیشرفت ، آن روش هایی که فکر می کنید برای شما هم خوب است انتخاب کنید . چند بار تمرین کنید و اگر برایتان مناسب بود ادامه دهید . برای پیدا کردن روش های مطالعه ی هر درس می توانید از معلم خود یا پشتیبان خود یا پدرو مادر و دوستان و آشنایان هم کمک بگیرید . روش ها یی که فکر می کنید برایتان مناسب است چند بار تمرین کنید ، اگر موثر بود ادامه دهید

هدف گذاری با کاهش تعداد اشتباهات

اگر تعداد اشتباه های شما در یک درس بیش از 2 تاست ، باید تعداد اشتباه های خود را کم کنید.

چند روش برای این کار وجود دارد . اولین کار این است که اشتباه های هر آزمون را با دقت بررسی کنید . از اشتباه های خود عصبانی نشوید . اشتباه های شما به معنی یادگیری های ناقص شماست بنابراین یادگیری خود را از همین اشتباه های قبلی خود آغاز کنید . این ها قسمت های تلنگری هستند چون قبلا آن ها را مطالعه کرده اید و ناقص یادگرفته اید با کمی مطالعه و دقت و تمرین می توانید یادگیری ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید

اگر تعداد اشتباه های شما زیاد است باید مدیریت در جلسه ی آزمون را تقویت کنید . ابتدا باید تشخیص دهید سوال هایی که به پاسخ آن ها مطمئن نیستید کدام هستند . تشخیص سوال هایی که مطمئن نیستید یک مهارت فراشناختی است. پس از آن که سوال های شک دار را مشخص کردید باید اراده داشته باشید و آن سوال ها را کنار بگذارید . اگر در هر درس بیش از 2 پاسخ اشتباه داشته باشید باید تصمیم بگیرید که از تعداد پاسخ های اشتباه خود در آن درس کم کنید

در هر آزمون تصمیم بگیرید که در یک یا دو درس بر تعداد پاسخ های صحیح خود بیفزایید و در درس هایی که بیش از دو پاسخ اشتباه دارید از پاسخ های اشتباه خود کم کنید.

..........................................................

در ادامه، تجربه ی رتبه های برتر سال های گذشته در مورد روش هایشان در درسی که در آن قوی بودند، آمده است:

دروس عمومی:

روش مطالعه درس فارسی:

امیرررضا رضائی

رتبه77 منطقه3 – دانشجوی دندان پزشکی تهران

ادبیات را موضوعی - درس به درس مطالعه می کردم به این صورت که یک شب در میان موضوعات را توزیع کرده بودم: تعدادی تست قرابت معنایی و زبان فارسی در روز های زوج هفته و تعدادی تست املا و آرایه ادبی در روز های فرد هفته کار می کردم و مباحث تاریخ ادبیات و معنی لغت و املا را همگام با برنامه راهبردی پیش می بردم و در آزمون های شبه جمع بندی(که یک پایه یا نیمسال جمع بندی می شد) تست آن ها را کار می کردم.

پریسا کفایتی

رتبه39 منطقه2 – دانشجوی دندان پزشکی بهشتی

ابتدا کتاب را مطالعه میکردم و نکات دستوری و آرایه را در کتاب یادداشت میکردم.لغات و نکات املایی را نیز مطالعه میکردم و بعد تست میزدم. به جز تست های کلی از کتاب های موضوعی هم به طور پیوسته استفاده میکردم و برحسب اولویت و نقاط ضعف و قوتم زمان را بین بخش های مختلف تقسیم میکردم.

محمدحسین آشوری

رتبه44 منطقه2 – پزشکی تهران

ابتدا با استفاده از کتاب درسی لغات مهم املایی را تشخیص می دادم ، سپس به بخش کارگاه هر درس می رفتم و آنجا مطالب مربوط مثل آرایه و قرابت و دستور را میخواندم ، سپس به انتهای کتاب  می رفتم و معنی لغات را می خواندم 

در کل این وقت کم را برای هر آزمون اختصاص می دادم اما به طور کلی تست هایم را مبحثی کار می کردم چرا که روش موثر تری است

روش مطالعه عربی:

فاطمه آشوری راد

رتبه83 منطقه3 – دانشجوی پزشکی ایران

شیوه ی مطالعه ی من در درس عربی به این صورت بود ک ابتدا نکات و درسنامه های کتاب درسی رو با دقت میخواندم سپس به درسنامه های جزوه ی استاد یا کتاب کمک درسی مراجعه میکردم نکاتی را که به نظرم مهم می امد را هایلایت میکردم و بعد  از آن به سراغ تست های آموزشی میرفتم با دقت تمام چهار گزینه را بررسی میکردم و پاسخنامه را چه برای سوالهای درست یا نادرست بادقت میخواندم.

سوالاتی را که مشکل داشتم علامت میزدم و چند روز بعد آن هارا نیز همراه تست های آموزشی و سرعتی کار میکردم.

فاطمه زارعی

رتبه1 ایثارگران – پزشکی تهران

برای من درس عربی یکی از درس هایی بود که توانستم به راحتی به روش مطالعه مناسب شخص خودم در  آن دست پیدا کنم.

برای درس عربی اول لغات هر درس را خوانده و بعد سراغ توضیحات قواعد کتاب درسی میرفتم.بعد با استفاده از قواعد و لغات جدید متن ابتدای درس را ترجمه میکردم.بعد به سراغ جزوه استادم برای مطالعه عمیق تر قواعد میرفتم و سعی می کردم درک کامل تری از قواعد به دست بیاورم.در مرحله بعد سراغ کتاب تست رفته و تست های آن درس را کار میکردم.یک روز خاص در هفته داشتم که در  نیم ساعت آن به مرور قواعد عربی اختصاص داشت.سعی می کردم تمام قواعدی را که در طول هفته مطالعه کرده بودم روی کاغذ بیاورم و بعد مطالبی را که فراموش کرده بودم مرور می کردم.به طور مستمر به ویژه در ماه های نزدیک به کنکور برنامه جدایی برای حل درک مطلب عربی داشتم و سعی کردم درک مطلب عربی را به نقطه قوت خود تبدیل کنم.

درس دینی

سعید قزی

رتبه9 منطقه2 – مدیریت مالی تهران

دینی را نیز با تحلیل میخواندم نه حفظ کردن

ابتدا یک دید کلی راجع به کتاب سپس هر فصل و سپس هر درس پیدا کردم و بعد متن  را میخواندم و دلیل آمدن هر بند در آن درس را تحلیل میکردم و آن را یاد میگرفتم

سعی میکردم کلمات درون متن را جایگزین یا جا به جا کنم تا ببینم کدام کلمات انقدر مهم هستند که اگر جا به جا شوند معنی متن عوض میشود و اینگونه کلمات اصلی و کلیدی را پیدا میکردم

برای آیات نیز سعی می کردم به جای حفظ آن دلیل و منطق آن را کشف کنم تا بیشتر در ذهنم بمانم و به جای تکرار آیات و متن در ذهنم،دلیل و منطق آن را تکرار میکردم.

هانیه محمودزاده

رتبه17 منطقه2 – دانشجوی پزشکی تهران

مهمترین بخش اید درس آیات و روایات هستند که باید هم به متن عربی و هم به متن فارسی آنها توجه کافی داشت و در حد امکان هردو را حفظ کرد.باید به آیاتی که در دروس متفاوت به آنها اشاره شده توجه بیشتری داشت. معمولا پیام و مفهوم آیات از جملات اطراف آنها برداشت میشود. در کنکور نظام جدید متن کتاب نیز اهمیت ویژه ای دارد و باید به مواردی که برای هر موضوع آورده شده و توضیحات آنها توجه ویژه داشت. کتاب تست هم باعث میشود با سبک سوالات و مفاهیمی که در کنکورهای گذشته به آنها توجه شده بیشتر آشنا شویم.

شروین مصورعلی

رتبه48 منطقه1 – پزشکی تهران

در سال دوازدهم تلاش می کردم دروس اختصاصی و مهم تر را در طول روز و هنگامی که انرژی و تمرکز بیشتری دارم مطالعه کنم،بنابراین درس دینی را در در بازه 9 تا 10 و نیم شب شب مطالعه می کردم.برنامه ام برای این درس به صورت دوهفته ای و آزمون به آزمون همراه با کانون بود.هفته اول را به خواندن درس ها و هفته دوم را به مرور و تست زدن اختصاص می دادم.

در هفته اول ابتدا درس جدیدی از دوازدهم را تورق کرده تا موضوع درس را بفهمم سپس به صورت دقیق آنرا خوانده و نکاتش را مشخص می کردم.همچنین هر یک یا دو روز یکبار به سراغ درس می آمدم و آنرا مرور می کردم تا درس را کامل یاد بگیرم.بعد از این کار به سراغ خواندن دروس کتب پایه یعنی دهم و یازدهم می رفتم.از این بخش به طور میانگین در هر آزمون سه تا چهار درس می آمد ولی بدلیل اینکه قبلا آنرا خوانده بودم وقت خیلی زیادی را برای مرور آن نمی گذاشتم.

در هفته دوم ابتدا برای بار چندنم درس جدید دوازدهم را خوانده و مرور می کردم تا آماده تست زدم شوم و سپس به سراغ تست های آن می رفتم و نکات آیات را یادداشت می کردم.پس ازاین کاربه سراغ دروس پایه رفته و با یک مرور سریع از کتاب کتاب کمک درسی،تست های آن را شروع می کردم و اگر نکته یا پیام جدید از آیات پیدا می کردم آنرا در حاشیه کتاب می نوشتم.

در انتها و در دو روز قبل از آزمون یک تست کلی از بخش های پایه و دوازدهم می زدم تا با آمادگی و تسلط کامل در آزمون شرکت کنم.

فائزه کریمی

رتبه44 منطقه1 – روان شناسی بهشتی

از زمانی که در آزمون های کانون شرکت کردم به مرور زمان و درارتباط با تست ها متوجه شدم حفظ کردن ایات میتواند کمک زیادی به حل تست های این مبحث کند بنابراین درهربار مطالعه دروس مختلف کتاب دین و زندگی حتما متن عربی آیات را روخوانی میکردم درواقع زمان جداگانه ای به حفظ ایات اختصاص نمیدادم بلکه تنها با روخوانی آیات در هربار دوره کتاب دینی کم کم آیات در ذهنم تثبیت میشد.

با این روش بیشتر اوقات تمام تست های مربوط به ایات را در آزمون ها صحیح پاسخ میدادم.

در مورد سوالات متن درس هم روش خاصی نداشتم اما همیشه متن کتاب را مو به مو حفظ میکردم که برای کسب درصد بالا در ازمون ها کافی بود.

..........................................................

دروس اختصاصی

روش مطالعه زیست :

حمیده طبیبی

رتبه63 منطقـه2 - دانشجوی پـزشکی تهران

روش مطالعه زیست شناسی - 8 از 10 در کنکور 95

در ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه میکردم و اگر جزوه ای/درسنامه ای از آن فصل به خصوص داشتم آن را نیز مطالعه میکردم و سعی میکردم کلمات بولد شده مهم و نکات تازه کتاب و جزوه را برای خودم به صورت خلاصه یادداشت کنم و دوباره آن ها را در طول روز مرور میکردم.

ابتدا از تست های خط به خط و متوسط شروع میکردم و وقتی کل فصل تمام شد سراغ تست های دشوار تر میرفتم مثل کتاب های سه سطحی.

تست های اموزشی را وقتی بخشی/ گفتاری از یک فصل تمام میشد کار میکردم ولی تست های دشوار را بعد از اتمام فصل.

وقتی تمام فصل های سه کتاب زیست شناسی تمام شد از روش بازیابی + مرور تک تک درس ها استفاده کردم. در روش بازیابی بعد از زدن تست ها در قالب 50 تایی و زمان دار هنگام بررسی پاسخنامه سراغ کتاب هم میرفتم و دقیق تر پاراگراف مربوط گزینه ها را مطالعه میکردم. در روش مرور تک تک درس ها برنامه ای جدا از بازیابی بود که سعی میکردم نکات هایلایت شده و حاشیه نویسی را سریع بخوانم.

فاطمه آشوری راد

رتبه83 منطقه3 – دانشجوی پزشکی ایران

زیست :

در درس زیست شناسی قبل از تدریس دبیرم حتما پیش خوانی میکردم و بعد از تدریس دبیر نیز نگاهی اجمالی به متن و شکل های کتاب می انداختم و سپس به سراغ درسنامه های کتاب کمک درسی میرفتم و نکاتی ک به نظرم جالب بود و نتوانسته بودم در کتاب درسی متوجه آن ها شوم را در کتاب درسی هایلایت یا یادداشت میکردم

اگر درس مفهومی بود بلافاصله چند تست اموزشی انتخاب میکردم و بادقت کار میکردم و و پاسخنامه ها را نیز موشکافانه بررسی میکردم

اگر درس حفظی تر بود ترجیح میدادم که روز بعد از آن به سراغ تست های اموزشی بروم

در نهایت سه چهار روز بعد از آن تست های سرعتی و سنجشی را با محاسبه ی درصد کار میکردم

در دو سه روزه مانده به آزمون نیز سوالات نشان دار را همراه با نکاتی ک در کتاب درسی یادداشت و هایلایت کرده بودم مرور میکردم

علی عبدی

روش مطالعه شیمی :

در درس شیمی حدودا ۷۰ درصد از وقت ام را صرف تست زنی کرده و ۳۰ درصد باقی مانده را به مرور متن کتاب اختصاص میدام. همچنین دفتری شبیه به کتاب خودآموز تهیه کرده بودم که سوالات شاخص شیمی یعنی سوالاتی که ترکیبی، سطح بالا، تیپ جدید یا خلاقانه بودند را در آن می نوشتم و در زمان های خاصی از سال مانند دوران طلایی، دوران انتقالی و دوران جمع بندی که وقت کم ولی حجم مباحث بالا می باشد از این دفتر برای مرور سریع دروس استفاده میکردم. همچنین به علت اهمیت مسائل شیمی تعداد زیادی تست برای افزایش سرعت از مسائل محاسباتی مانند استوکیومتری و PH حل میکردم. من در درس شیمی خلاصه نویسی و حاشیه نویسی نیز انجام میدادم. گاهی نیز فرمول های مهم یک مبحث را روی یک کاغذ نوت برداری و در زمان های استراحت مرور میکردم تا در ذهنم تثبیت شوند.

هانیه محمودزاده

درس شیمی: درس شیمی از دو بخش اصلی حفظیات و مسائل تشکیل شده است. در بخش حفظیات تمرکز اصلی روی مفهوم است ولی باید به متن کتاب نیز توجه کافی داشت. در مبحث هیدروکربن‌ها توجه به فرمول ساختاری و فرمول مولکولی و گروه های عاملی ترکیبات آلی مهم است که به دلیل فرار بودن نیاز به مرور فراوان دارد. کلید تسلط بر مسائل شیمی تست فراوان و توجه به مفهوماتی است که در کتاب درسی آورده شده است.

حسین بصیر

درس شیمی :

فراگیری درس ، فکر روی متن خوانده شده و خواندن سایر بخش هایی که در کلاس به آن کم توجهی می شد از کار های من سر کلاس بود تا بیش تر مسیر را در کلاس طی کنم . سپس برای بهبود عملکرد تست هایی را می زدم و سپس درسنامه کتاب آموزشی را می خواندم

و بعد آن نیز تست های باقی مانده را می زدم و در نهایت برای رساندن خود به درصد صد با تمرکز خط به خط کتاب را که الان تسلط نسبی بر آن داشتم را می خواندم و نکاتی را که به دست می آوردم می نوشتم .

حسین بصیر

روش مطالعه فیزیک:ابتدای کار جزوه معلم را خوب می خواندم و بعد به سراغ کتاب درسی می رفتم و بعد آن که مفاهیم کتاب درسی را یاد می گرفتم به سراغ تست می رفتم ‌.

تست زدنم به گونه ای بود که برای هر بخش ابتدا تست های داخل درسنامه ها را می زدم و سپس از آزمون های جامع تر برای بهبود یادگیری خود استفاده می کردم که شامل آزمون های سال های قبل کانون می شد .

محمدرضا رادنژاد

روش مطالعه من در درس فیزیک به این صورت بود که ابتدا در کلاس مبحث را به طور دقیق گوش میدادم و سعی می کردم این مبحث را در صورت امکان با مباحث قبلی ترکیب کنم مثلا هنگام یادگیری مبحث دینامیک در فیزیک دوازدهم سعی میکردم با دیدگاه جدیدی به فصل کار و انرژی فیزیک دهم نگاه کنم و عمیق تر این مفاهیم را در ذهنم تثبیت کنم. سپس مفاهیم جدید را به وسیله تست های متنوع در ذهنم پرورش میدادم و سعی میکردم به آنها عمق ببخشم. درنهایت یک آزمون زمان دار از مباحث فراگرفته شده از خودم میگرفتم تا نقاط ضعف معلوم شود و در صورت نیاز دوباره خوانده شود

شروین مصورعلی

روش مطالعه درس فیزیک

درس فیزیک را به دلیل اهمیت زیاد و مفهومی بودن از حدود 6 بعد از ظهر تا ساعت 8 مطالعه می کردم.روش مطالعه من در این درس هم مانند بقیه دروس به صورت دو هفته ای و آزمون به آزمون بود.ابتدا در هفته اول بدلیل داشتن یک معلم خوب در مدرسه، تمام تلاشم را می کردم تا درس مربوط به دوازدهم را در کلاس یاد بگیرم و نکات آنرا بفهمم.سپس در خانه با نگاه به جزوه معلم و مثال های حل شده در کلاس بخش هایی را که یاد گرفته بودم مرور می کرده و سپس تست های آنرا شروع می کردم.پس از یک دور زدن تست های دوازدهم به فیزیک پایه بازگشته و با نگاه به فرمول ها و مثال ها یک دور درس را مرور می کنم تا هفته بعد تست های آنرا شروع کنم.

در هفته اول فقط دهم را مرور کرده و تست های دوازدهم را برای یادگیری و درک عمیق درس می زدم تا درس به همراه مدل مختلف تست هایش به طور کامل یاد بگیرم.سپس در هفته دوم که درس را یاد گرفته بودم به سراغ تست و منابع بیشتر می رفتم و تلاش می کردم تا تست ها را با روش های متنوع و در زمان استاندارد خودش حل کنم.پس از یادگیری و تست زدن کامل از دوازدهم به سراغ تست های بخش پایه ای می رفتم که در گذشته آنرا مطالعه کرده بودم تا با زدن تست های آن بخش یک بار دیگر آن مطلب به صورت کلی برایم مرور شود.

در آخر هم در دو روز قبل آزمون کانون یک آزمون کلی از بخش های پایه و دوازدهم می زدم تا با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنم.همچنین اگر در بخش هایی از برنامه این درس یا درس های دیگر وقت اضافه می آوردم دروس قبلی که مدتی نخوانده بودم را مرور کرده و گاها پیش خوانی هم می کردم.

درس ریاضی

سهیل فخار

پزشکی تهران

۵۵ منطقه ۲

روش مطالعه ریاضی: اول مفهوم تدریس شده را در کلاس می‌فهمیدم،‌ جزوه‌ی دبیر را همان روز مرور می‌کردم و بعد سراغ تست می‌رفتم.

برای ریاضی از یک کتاب تست استفاده می‌کردم و با زدن دوباره تست های مارک دار، غلط و ... نکات تکرار می‌شد و به تسلط کامل می رسیدم و به نظرم این روش بهتر از حل چند کتاب تست بود.

هنگام تست زدن اگر نکته‌ای را می‌دیدم که تکرار شده و تیپ سوال خاصی تکرار شده در دفتر خلاصه‌هایم می‌نوشتم.

کانونی های حاضر در جلسه نفرات برتر 5 مهر 1398 (دختران)

کانونی های حاضر در جلسه نفرات برتر 5 مهر 1398 (پسران)


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی : هدف گذاری با روش چند از 10 ( قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی : هدف گذاری با روش چند از 10 ( قسمت دوم - 23 دقیقه)
روش مطالعه برتر ها در دروس اختصاصی و عمومی (28 دقیقه)
کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی