تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (62)

کرم لوله‌ای میکروسکوپی «نماتود» اخیراً در سیبری روسیه به‌صورت منجمد یافت شده و بعد از 42هزار سال از خواب بیدار شده و دارد به زندگی‌اش ادامه می‌دهد.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (62)


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

دانشمندان قصد دارند پشه‌هایی را که اصلاح ژنتیکی شده‌اند، در طبیعت رها کنند. نوزاد این پشه بعد از خارج‌شدن از تخم و قبل از بلوغ می‌میرد تا تعداد پشه‌ها در محیط این شهر کاهش یابد.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

خوابی ۴۲‌هزارساله!

کرم لوله‌ای میکروسکوپی «نماتود» اخیراً در سیبری روسیه به‌صورت منجمد یافت شده و بعد از ۴۲هزار سال از خواب بیدار شده و دارد به زندگی‌اش ادامه می‌دهد.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

توتيای دريايى يا خارپشت دريايى بنفش تا ٧٠ سال عمر مى‌كند. اين جانور همه‌چيزخوار است و بستر درياها را تميز مى‌كند. در نگاه اول، بى‌جان به نظر مى‌آيد؛ اما دهان و دندان و اندام جونده‌ی بسيار پيچيده‌اى دارد. با کمک صدها پاى لوله‌اى كوچك و چسبناك و شفاف حرکت می‌کند.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

عقاب فیلیپینی، پرنده‌ی ملی کشور فیلیپین است. کشتن این عقاب شکوهمند در فیلیپین ۱۲ سال زندان و جریمه‌ی سنگین دارد.

منبع :