تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (61)

این نوعی حلزون بدون صدف غول‌پیکر است که رنگ صورتی جیغ دارد و فقط در جنگلی دورافتاده روی آتشفشانی خاموش در استرالیا زندگی می‌کند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (61)


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

اگر فکر می‌کنید این حشره مسخ شده یا شبیه به فضایی‌هاست، درست فکر کرده‌اید. این حشره مورچه‌ای است که نوعی زنبور انگلی، به‌نام Eucharitidae ، آن را به زامبی تبدیل کرده است.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

سگ‌ها در مغزشان ۲۲۵‌میلیون گیرنده‌ی بویایی دارند. این رقم در انسان حدود ۵میلیون است. در واقع، حساسیت بویایی سگ‌ها ۱۰هزار برابر انسان است.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

این نوعی حلزون بدون صدف غول‌پیکر است که رنگ صورتی جیغ دارد و فقط در جنگلی دورافتاده روی آتشفشانی خاموش در استرالیا زندگی می‌کند.


تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک

این پاندا برای دریافت غذای بهتر، دو ماه تمام وانمود کرده که باردار است و برای داشتن مراقبت‌های بهتر، نشانه‌های بارداری مانند کاهش اشتها و کم‌تحرکی را از خود بروز داده است.

منبع :