آشنایی با کتاب مبانی هنرهای تجسمی

منظور از هنرهای تجسمی، هنرهایی است که حس بینایی را تحریک می‌‌کند. از خصوصیات هنرهای تجسمی، شکل‌پذیری و دیده‌شدن و قابلیت تجسم است.

آشنایی با کتاب مبانی هنرهای تجسمی

منظور از هنرهای تجسمی، هنرهایی است که حس بینایی را تحریک می‌‌کند. از خصوصیات هنرهای تجسمی، شکل‌پذیری و دیده‌شدن و قابلیت تجسم است.

هنرهای تجسمی به‌طورکلی به هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی گفته می‌شود. این هنر به درک و فهم بیننده وابسته است و هنرمند باید بتواند به‌خوبی با مخاطب و بیننده‌ی آثارش ارتباط برقرار کند. خلاقیت در هنرهای تجسمی، جایگاه ویژه‌ای دارد و درک آثار هنر تجسمی، موضوع اصلی مبانی هنرهای تجسمی است. درک هنرهای تجسمی بستگی به شناخت و درک عناصر هنری دارد.

در هنرهای تجسمی، چشم عنصر اصلی دیدن است و نقش مهمی در فراگرفتن زبان هنر تجسمی دارد. هنرهای تجسمی به‌طور خاص به نقاشی، طراحی،‌ پیکره‌سازی، معماری، گرافیک، هنرهای تزیینی و برخی از صنایع دستی گفته می‌شود.

همه‌ی آثار هنری از عناصر بصری شکل گرفته‌اند. عناصر بصری در هر اثر تجسمی عبارت‌ است از نقطه، خط، سطح، حجم، شکل، بافت، رنگ و تیرگی و روشنی.

به‌کارگیری عناصر بصری و کیفیت ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است.آشنایی با کتاب مبانی هنرهای تجسمی

کیفیت‌های بصری عبارت‌ است از روابطی که در روند سامان‌دادن و نظم‌بخشیدن به عناصر بصری، نقش اصلی را دارند.

در کتاب مبانی هنرهای تجسمی، مطالب در دو بخش مجزا ارائه شده است. در بخش اول، مباحثی که ویژگی‌های آن‌ها گفته شد، خلاصه‌وار شرح داده شده است و بخش دوم درباره‌ی رنگ‌ها، ویژگی‌ها، کاربردها و مفاهیم مربوط به آن‌هاست.