دنیای شگفت‌انگیز گیاهان (2)

نوشیدن جام شوکران توسط سقراط، قدیمی‌ترین مورد ثبت‌شده از مرگ با زهر این گیاه است.

دنیای شگفت‌انگیز گیاهان (2)


دنیای شگفت‌انگیز گیاهان

گل ساعتی گیاهی با خاصیت دیازپام است که خواص دارویی بسیاری در آن نهفته است و برای درمان بی‌خوابی، استرس، ناراحتی‌های قلبی و بسیاری از بیماری‌های دیگر مفید است.


دنیای شگفت‌انگیز گیاهان

ارکیده‌ای به‌شکل عروسک‌های رقصان


دنیای شگفت‌انگیز گیاهان

گیاه به‌‌شدت سمّی و مرگبار شوکران!

نوشیدن جام شوکران توسط سقراط، قدیمی‌ترین مورد ثبت‌شده از مرگ با زهر این گیاه است.


دنیای شگفت‌انگیز گیاهان

جالب است بدانید دانشمندان ثابت کرده‌اند که گل سرخ ترکیبی از بوی ۴۰ نوع گل متفاوت است.

منبع :