معرفی کتاب: واکسیناسیون روانی کودک

کودکیِ نامناسب و روابط معیوب والدین و کودک، خاستگاه بسیاری از آسیب‌های روانی است؛ بنابراین برای جلوگیری از این صدمات روانی، آموزش والدین مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت پذیرد.

معرفی کتاب: واکسیناسیون روانی کودک

واکسیناسیون روانی کودک

نویسنده: حسام فیروزی

انتشارات نگاه

واکسیناسیون روانی کودک


امروزه وقتی صاحب فرزندی می‌شویم، بدون این‌که کوچک‌ترین اطلاعی از کلیدهای تربیتی او داشته باشیم، به‌روش آزمون و خطا، تربیت کودک را شروع می‌کنیم و در اصل، کلیدهای رفتاری را آن‌قدر دست‌کاری می‌کنیم تا به آن تسلط یابیم. غافل از این‌که تسلط، آن‌هم به هر شیوه‌ای، تمام ساختار روانی کودک را درهم شکسته و از او هرچیز خواهد ساخت جز انسانی با روان سالم.

کودکیِ نامناسب و روابط معیوب والدین و کودک، خاستگاه بسیاری از آسیب‌های روانی است؛ بنابراین برای جلوگیری از این صدمات روانی، آموزش والدین مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت پذیرد.

این حقیقتی است تلخ که مادران و پدران ناآگاه به اصول پرورش کودک، از والدین آگاه در این زمینه برای فرزندان خود کمتر فداکاری نمی‌کنند، بلکه نیروی عظیمی صرف تردید، ندانم‌کاری، احساس گناه و درگیری و کنترل و احساس ناتوانی در رابطه با فرزندشان می‌شود. در واقع، آموزش نه‌تنها باری به دوش آن‌ها اضافه نخواهد کرد، بلکه باعث جلوگیری از هدررفتن نیروی آن‌ها خواهد شد. (منبع: فیدیبو)