یک قدم به عقب، دو قدم به پیش

این روزها فرصت مناسبی است برای پایش و بررسی استراتژی‌های ذهنی تابستانی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی روشنی که پیش روی شماست.

یک قدم به عقب، دو قدم به پیش

تابستان به روزهای پایانی نزدیک می‌شود و صدای پای بهار آموزش، آرام‌آرام به گوش می‌رسد. این روزها فرصت مناسبی است برای پایش و بررسی استراتژی‌های ذهنی تابستانی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی روشنی که پیش روی شماست.

  • پرواضح است که سرنوشت آموزشی تک‌تک شما را تصورات نمی‌سازد، بلکه واقعیت‌ها می‌سازد. همیشه واقعیت‌ها مملو از فرازها و فرودها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها و چندگانه‌های آموزشی است؛ بنابراین نیاز به تصمیم‌گیری درست در مسیر پرتلاطم تحصیلی و ارتقای مهارت‌های فردی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا دنیایی از گزینه‌ها، اهداف و برنامه‌ها را برای شما تعیین کرده و واقعی کند.

  • در این میان، اراده‌ای مستحکم لازم است تا فارغ از نتیجه‌ی کار، ادراک خودکارآمدی را در شما تقویت کند و لذت ساختن و خوشبختی را در طول یک سـال آموزشی نصیبتان کند و شما را از سرزمین آرزو‌ها به دنیای واقعیت‌ها رهنمون باشد.

  • برای این کار ذهن خود را شفاف کرده و تعیین کنید دقیقاً به دنبال چه هستید. سپس با لجاجت و سرسختی و تمام توان حرکت کنید.

  • چند توصیه‌ی ساده و کاربردی:

  • ۱. تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را در طول یک سـال پیش رو، فقط به سطح تلاش و سخت‌کوشی فردی خود نسبت دهید.

  • ۲. در هیچ آزمونی غیبت نکنید و پیوستگی آموزشی را کامل حفظ کنید.

  • ۳. مهارت تاب‌آوری و شکیبایی را در خود تقویت کنید.

  • ۴. دریافت بازخوردهای منظم (ارزیابی دوهفته‌ای از روند کار) محور اصلی تصحیح یا ادامه‌ی مسیر مطالعاتی شما باشد.

  • ۵. فهرست شخصی زندگی خود را کوچک‌تر کنید تا هدف آموزشی‌تان پررنگ‌تر شود.

  • به خاطر داشته باشید: آینده، ساختنی است.