توشه‌های آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید(1): برنامه راهبردی

یکی از ملزوماتی که همه‌ی دانش‌آموزان مصمم کانونی باید از همان ابتدای سال با خود داشته باشند برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون است.

توشه‌های آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید(1): برنامه راهبردی

یکی از ملزوماتی که همه‌ی دانش‌آموزان مصمم کانونی باید از همان ابتدای سال با خود داشته باشند برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون است. برنامه‌ی راهبردی از همان ابتدای سال مسیر و مقصد شما را طرح‌ریزی و ایستگاه‌های بین مسیر را هم با تمامی جزییات مشخص کرده است. شناخت مسیر قطعا یکی از نخستین گام‌ها برای خودتنظیمی و مدیریت خود جهت انطباق با برنامه است. وقتی مسیر تحصیلی خودتان را بهتر شناختید، بهتر می‌توانید برنامه‌ریزی کنید. با هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (روزانه و هفتگی)، میان‌مدت (دو هفته‌ای) و بلندمدت (ترمی و پروژه‌های کانونی) مسیر را برای پیش‌رَوی هموارتر کنید.

 برنامه‌ی راهبردی دروس مدرسه را نیز پوشش می‌دهد و با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ است. به همین دلیل بهترین ابزار برای برنامه‌ریزی و پیشرفت تحصیلی است. فقط کافی است ایستگاه‌های دو هفته‌ای را با آرامش و آمادگی یکی پس از دیگری و بدون غیبت سپری کنید. پیوستگی به برنامه و آزمون‌ها راز ساده‌ی رسیدن به مقصد با حداکثر بهره‌وری است. فقط حواستان به مسیرهای جبرانی باشد. اگر جایی هم از برنامه به هر دلیل ممکن جا ماندید هر چه سریع‌تر اولین ایستگاه جبرانی در برنامه را شناسایی کنید و با تمام قوا در جبران مباحث تلاش کنید. ایستگاه آزمون‌های جامع هم اطمینان خاطر شما در بازیابی و مرور مجدد مباحث را به همراه خواهد داشت.