نکات گیرنده‌های حسی و گیرنده‌های جانوران

سجاد جعفری تدریس خصوصی زیست شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نکات گیرنده‌های حسی و گیرنده‌های جانوران

سلام بر دوستان یازدهمی!

فایلی که ضمیمه شده

گزیده ای از نکات فصل سوم طبق برنامه ی آزمون است.(صفحات 28 تا 36)