قانونی مهم‌تر برای کنکوری‌ها

این قانون برای همه است و مهم‌تر اینکه این قانون به دلیل آن که موجبات نظم را در برنامه‌ی کاری دانش‌آموز فراهم می‌کند برای دانش‌آموزان دوازدهم و داوطلبان کنکور مهم‌تر است

قانونی مهم‌تر برای کنکوری‌ها

هر‌گاه صحبت از مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز می‌شود افکار به سمت دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر می‌رود و این‌ توقع ایجاد می‌شود که حتما به واسطه‌ی حجم پایین کارهایشان آن‌ها در تمام طول سال از پس این کار بر می‌آیند.

 اما نکته‌ی بسیار مهمی که به آن باید توجه کرد این است که این قانون برای همه است و مهم‌تر اینکه این قانون به دلیل آن که موجبات نظم را در برنامه‌ی کاری دانش‌آموز فراهم می‌کند برای دانش‌آموزان دوازدهم و داوطلبان کنکور مهم‌تر است و این دانش‌آموزان هم باید در تمام طول سال به طور جدی‌تر به آن پایبند باشند تا بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند و پیروزی را از آن خود سازند .‌