منتخب کامنت‌های درسی دانش آموزان (پنجشنبه 28 شهریور)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند.

منتخب کامنت‌های درسی دانش آموزان (پنجشنبه 28 شهریور)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند و فعالیت مستمر بیش از ۲۰ نفر از رتبه های تک رقمی کنکور ۹۸ در قسمت کامنت ها نشان از اهمیت این قسمت از سایت کانون برای پیشرفت دانش آموزان دارد.

 از ساعت 15 روز چهارشنبه 27 شهریور تا ساعت 15 روز پنجشنبه 28 شهریور مجموعا 164 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفته که در این مطلب، منتخب این کامنت ها را برای شما آماده کرده ایم تا از نکات و راهنمایی های دوستان خود استفاده کنید.

دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتوقتی نیروی هم چسبی کم شود نیروی دگر چسبی زیاد می‌شود .. درسته ایا ؟ با افزایش دما هم چسبی کم میشود و دگر چسبی زیاد میشود ؟فیزیک
دوازدهم تجربیدانیال حیدری، تجربى نظام جدید -  بندرگز - میانگین تراز 6128پاسخ کامنتقسمت اول نمیدونم این اتفاق الزاما میفته یا نه اما قسمت دوم بنظرم با افزایش دما هم چسبی کاهش پیدا میکنهفیزیک
دوازدهم تجربیامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید -  سنندج - میانگین تراز 7257پاسخ کامنتسلام ببینید این هم چسبی متغیره ولی دگرچسبی مثله یه ضریب ثابته و وقتی این دو تا نسبت به هم تغییر میکنن که هم چسبی تغییر کنه پس با این اوصاف هم چسبی با افزایش دما به علت اینکه جنب و جوش مواد زیاد میشه کاهش پیدا میکنهفیزیک
دوازدهم تجربیمهدی نوربار - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتبا افزایش دما هر دو نیرو کم میشن . دلیل اینکه ظرف چرب با آب گرم بهتر شسته میشه همینه که نیروی دگرچسبی بین ذرات چربی و ظرف کمتر میشه. این موضوع از پرسش 3-4 کتاب دهم قابل برداشته.فیزیک
دوازدهم تجربیکامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکومثمرة؟مفرد مونث یا اسم ومصدرش جیهعربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 7257مثمره اسم صفت هست و از باب افعال و مصدر اثمارعربی
دوازدهم تجربیکامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکوثلاثی مزید ومجرد رو توضیح بدینعربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیسلام من ی سری نکته براتون پیدا کردم امیدوارم کمک کننده باشن. ثلاثی مجرد :اگر اولین صیغه‌ی فعل ماضی ( مفرد مذکر ) فقط از سه حرف تشکیل شده باشد آن را ثلاثی مجرد می‌نامیممانند : جلس ـ دخلَ و...فعل ثلاثی مزید : اگر به اولین صیغه‌ی فعل ماضی ( مفرد مذکر ) یک یا دو یا سه حرف زائد اضافه شود آن را ثلاثی مزید می‌نامیم .مانند : کرم ( ریشه‌ی فعل کرم + یک حرف زائد (تکرار حرف ر ) (ک ر رم )نکته : برای به دست آوردن حرف اصلی فعل ثلاثی مزید ،ریشه‌ی فعل را بر اساس وزن فعل پیدا می‌کنیم .عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیمانند : اجتهد تما : تما که ضمیر است اجــتــهــد حروف اصلی آن جهد می‌باشد وبرزن افـتــعـل استو حروف زائد آن دو حرف ( الف ـ ت ) هستند .پس فعل اجتهد را با ( 2 + 3 ) نشان می‌دهیم . که از 2حرف زائد الف ـ ت + 3حرف ریشه جهد تشکیل شده است.هر شخصی یا شیء نامی دارد و با آن شناخته می‌شود. مثلا : کتاب عربی ـ آموزش وپروش .پس فعل‌های ثلاثی مزید را هم با نام خودشان می‌شناسیم به نام آنها باب گفته می‌شود .نکته : پس از این به بعد باب را برای فعلهای ثلاثی مزید استفاده می‌کنیم .عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیفعلهای ثلاثی مزید جمعا به هشت باب تقسیم می‌شودند . ( قبلا گفتیم اگر به حروف اصلی ( ثلاثی مجرد ) ، یک ، دو یا سه حرف اضافه شود آن فعل را ثلاثی مزید می‌نامیم . )فعلهای ثلاثی مزید که دارای یک حرف زائد هستند : 3باب ودو حرف زائد4 باب وسه حرف زائد 1 باب می‌باشد. حرف زائد + ثلاثی مجرد:1) باب افعال 1 حرف زائد اینگونه صرف می‌شود :عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیافعل یفعل افعل افعال (الف) مانند : اکرم یکرم اکرم اکرام الفنکته : مصدر وباب یکی است یا مصدر همان باب است .نکته : برای یافتن حرف زائد به صیغه‌ی اول ماضی فعل ( مفرد مذکر ) مراجعه می‌کنیم . اکـرمافــعــل 1حرف زائد باشدنکته : مصدرها یا سماعی هستند ( حفظ کردنی و شنیدنی )‌یا قیاسی ( یاد گرفتنی)تمام مصادر ثلاثی مجرد سماعی هستند یعنی وزن مشخصی ندارند وما از فرهنگ لغت آنها را می‌بینیم .اما مصادر ثلاثی مزید دارای وزن معینی هستند . مانند : اکرام در باب افعالعربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیبرای ساختن فعل امر حرف مضارع را حذف کرده چنانچه حرف بعد آن ساکن بود یک همزه با حرکت کسره یا ضمه می‌آوریم.نکته مربوط به باب افعال : اکنون می‌آموزیم که همزه‌ی فعل امر در باب افعال ، همیشه مفتوح است . تکرم ,اکرمنکته : دومین باب فعل ثلاثی مزید( با یک حرف زائد ) باب تفعیلعربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمحدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتیفعل یفعل فعل تفعیل ( تشدید یا تکرار عین )مانند : علم یعلم علم تعلیم ( تشدید یا تکرار عین)3 ) باب مفاعله :فاعل یفاعل فاعل مفاعله مانند : جاهد یجاهد جاهد مجاهده نکته : باب مفاعله 2 دومصدر دارد : ­1 ـ بروزن مفاعله , مجاهده2 ـ بروزن فعال , جهادنکته : فعل متعدی ، فعلی است که علاوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز دارد . حال می‌گوییم اگر فعلی به باب افعال یا تفعیل برود به صورت متعدی ترجمه می‌شود یعنی به مفعول نیاز دارد .مانند : ارســل رجـل ولــده الی المدینه . مرد فرزندش را به شهر فرستادعربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکوآقای پرهام منظورتون ساکن کردن نون خود فعل است؟عربی
دوازدهم تجربیکامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکودرلای نهی زمانی که آخر کلمه رامجزوم میکنیم آگر نون مطلق به خود فعل بود آن راساکن نمی‌کنیم؟عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتعلیرضا نیک پور - دندانپزشکی - بابلدر صیغه 12 (للمخاطبات) نون مال خود فعل هست و نباید حذف بشه اما در باقی صیغه‌ها بلامانع است!عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتپرهام رفعتی، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 6812نه کلا مجزوم شدن 2تا ویژگی داره. ضمه‌ی آخر رو ساکن میکنه و نون آخر رو حذف میکنه.عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتپرهام رفعتی، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 6812نه اگه نون داشت و واسه صیغه هایی غیر از 6 و 12 بود نون کاملا حذف میشه ولی اگه فعل از صیغه‌های 6 و 12 بود هیچ تغییری نمیدیم.عربی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکوصفاق پیوندی وکبد روز جگرزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمهسا نیک فطرت، تجربى نظام جدید - لنگرودکبد روی معده ست...در استفراغ فقط جهت حرکت کیموس برعکس میشه...سوال6هم بله هردو دخالت دارن🌸بقیه رو نمیدونمزیست
دوازدهم تجربیکامنتکاربر سایتسلام چندتا سوال زیست داشتم 1 صفاق پیوندی سست است؟ 2کبد روی معده است یت برعکس ؟ 3 در استفراغ و ادرار لوله گوارش گشاد میشود ؟ 4 پانکراس توانایی تجزیه لیستین را دارد ؟ 5 بافت پوششی صفاق از چه نوع است 6 آیا در همه عملکردهای ما دستگاه عصبی و هورمونی همزمان نقش دارند ؟ ببخشید زیاد شد 😅😅زیست
دوازدهم تجربیکامنتکاربر سایتبچه‌ها برای صدای دوم قلب بگن در انتهای سیستول بطنیه با اینکه بگن در ابتدای دیاستول قلبه فرقی نمیکنه؟ منبع من گفته فرقی نمیکنه! مدیر برای اولین بار ثبت کن:/زیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 7257طبق متن کتاب گفته ابتدای استراحتزیست
دوازدهم تجربیکامنتکاربر سایتیاخته‌های پشتیبان اطراف گیرنده‌های شنوایی مشابه و منظم نیستند تو شکل کتاب یاخته پشتیبان کجاست؟زیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 7257منظورش یاخته‌های پوششی اطرافشنزیست
دوازدهم تجربیکامنتکاربر سایتسلام 1 بیشتر بخش‌های غشا نسبت به مواد لیپیدی نفوذپذیرند ینی چی ؟ 2 آیا کلسترول را انشعاب دار حساب کنیم یا نه ؟ 3 بین لایه داخلی و خارجی غشا کربوهیدرات وجود دارد ؟ 4 قطورترین لایه لوله گوارش کدام است ؟ 5 از کجا نتیجه گرفتید که یاخته‌های ترشح کننده هورمون مجاوره پیلوره ؟ 6 گالاکتوز و فروکتوز مونوساکاریدند؟ بچه‌ها بی زحمت جواب بدین همگی ممنونزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتعلی عبدی، دوازدهم تجربی - کلیبرخب ینی اینکه غشا بیشترش از فسفولیپید هست پس چون نوعی لیپیده پس نفوذپذیره و اگه بخواد از اون عبور کنه،با انتشارساده ازش عبور میکنه(در واقع همون قضیه "مشابه مشابه رو حل میکنه در شیمیه!)/دو رو نمیدونم/خیر/جواب شایدمتفاوت باشه در معده و بقیه جا؛ ولی شاید لایه ماهیچه!‌😐/خب کتاب گفته در مجاور پیلوره ما هم قبول کردیم/بله مونوساکاریدنزیست
دوازدهم تجربیکامنتعلی نصیرزاده دشتگل، تجربى نظام جدید - گرگان - میانگین تراز 6446بچه‌ها یه سوال،طبق تعریف در دیابت نوع 2 مشکل در گیرنده انسولین یاخته هاست و چاقی و افزایش سن از عوامل ایجادشه،کسی میدونه چه فرایندی ایجاد میشه که افزایش وزن روی گیرنده سلول‌ها تاثیر میذاره؟میدونم توی کنکور نمیاد برای اطلاعات خودم میپرسم،اگه مقاله ای راجع به این موضوع هم هست بگید،دمتون گرم♥️♥️♥️زیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتعلی فروغی نیا، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 6169اول که مغزت رو با غلط‌های علمی کتاب پر کن و فعلا دنبال علم نباش ولی بدون که یکی از عوامل چربی‌ها هستن. از معلمم در متوسطه اول پرسیدم و گفت بافت چربی مانع این میشه که انسولین به مقدار کافی به سلول‌ها برسهزیست
دوازدهم تجربیکامنتکاربر سایتسلام مبشه یکی توضیح بده منبعم میگه هوای مرده در تبادلات شرکت نمیکند از طرفی میگه در دم عادی جزو حجم جاری هست مگه حجم جاری در تبادلات شرکت نمی‌کندزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتسهیل حاجی زاده - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسلام.هوای مرده تو بخش هادی میمونه و به بخش مبادله ای نمیرسه که بخواد تبادل صورت بگیره.حجم جاری هواییه که با دم وارد یا با بازدم خارج میشه.در نتیجه میتونیم بگیم تمام حجم جاری در تبادلات گازی شرکت نمیکندزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتدانیال زمانی، تجربى نظام جدید - باغملک - میانگین تراز 7264سلام///هوای مرده حجمی به معادل تقریبا150میلی لیتر که هنگام دم در مجاری باقی میمونه و به بخش تبادلی نمیرسه این حجم میتونه جزو حجم جاری(در دم عادی)یا جزو حجم ذخیره‌ی دمی (در دم عمیق)باشه//کل حجم جاری در دم عادی در تبادل شرکت نمیکنهزیست
دوازدهم تجربیکامنتحسین خواجه گیلی میرآبادی، تجربى نظام جدید - تیران - میانگین تراز 6767سلام ببخشید مقدار کلسیم در شبکه آندوپلاسمی صاف دیافراگم در هنگام دم وبازدم چگونه است؟ منبعم میگه کم زیاد ولی مگه با انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازنمی گردد پس زیاد زیاد میشه/مقدار کدام هوا را نمی‌توان با اسپیروگرام ثبت وبررسی کرد؟ هوای مرده یا باقی مانده/، چرا منبعم اینو درست گرفته هر بخش هادی تنفسی،بافت پوششی مژه‌دار دارد و در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. پس ابتدای بینی با حلق چی میشه که مژه‌دار نیستند؟/باز همون هوای مرده مجاری را پر می‌کند که همگی مژه‌دار هستند/کامل شدن ظرفیت حیاتی کیزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتپردیس فریدپناه، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 5754در هنگام دم خب ازش خارج میشه دیگ🤔🤔 پس میشه کم تو شبکه اندوپلاسمی چون منقبضه در هنگام بازدم هم استراحته پس تو شبکه اندوپلاسمی موندن🤕🤕زیست
دوازدهم تجربیکامنتپردیس فریدپناه، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 5754⚀ص غ در یک فرد خردسال بخش اعظم سر استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است ک حفرات نامنظم ان مملو از مغز زرد میباشد + دلیل(تو منبع گفت غ)⚁ تفاوت بین زردپی طنابی شکل و نواری شکل توی چیه؟ مثلا ی نکته ای هست ک میگه تو ماهیچه 3 سر هردونوع زردپی طنابی و نواری شکل وجود دارد....هن؟:|⚂هموگلوبین کجا تولید میشه؟خیلی سخته !توی جدول نوشته تولید در سلول بالغ نمی‌شود منظورش گلبول قرمزه؟ ص 404😐 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ اون قسمت رو قاطیدیدم🤦🏻‍♀️🙇🏻‍♀️زیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتپردیس رضایی مرام، تجربى نظام جدید - ایذه - میانگین تراز 6457اولی غلطه حفرات هیچکدوم از بافتای استخونی از مغر زرد پر نمیشه / هموگلوبین فک کنم موقع تشکیل گلبول قرمز توی مغز استخون تولید میشه سلول بالغ اندامکی چیزی نداره ک بخواد هموگلوبین بسازهزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 7257سلامسوال اولتون نادرست هست به نظرم چون در خردسال و بزرگسال سر استخوان رو بیشتر بافت اسفنجی داریم ولی دقت کنید مغز قرمز دارهخوب شکل کتاب رو دقت کنید میبینید در مچ‌ها زردپی‌ها نواری هستند و بقیه جاها طنابیهموگلوبین درون گویچه قرمز سنتز میشه(از لحاظ علمی یاخته ای به نام اریتروسیت) و بعد اندامک‌ها رو از دست میده و وارد خون میشه.زیست
دوازدهم تجربیکامنتمهسا فرهمندپور، تجربى نظام جدید - ساوهتوی بافت گیاهی ترکیبی ک بخش‌های لیپید داره چی بود؟از گیاهی متنفرم😐زیست
دوازدهم تجربیحامد حبیبی سوها، تجربى نظام جدید -  اردبیل - میانگین تراز 6872پاسخ کامنتکوتین و سوبرین دارای ترکیبات لیپیدی اند.زیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتچوب پنبه و کوتینی شدنزیست
دوازدهم تجربیفاطمعه شمسی تلخ آبی، تجربى نظام جدید -  ایذهکامنتسلام بچه‌ها میشه دقیقا گویچه‌های سفید رو بگین چیا هستن؟ آیا همه فاگوسیت‌ها گویچه سفید اند؟اینجا که کتاب میگه همه گویچه‌ها تونایی دیاپدز دارن ینی ماکروفاژ و دندریتی گویچه سفید نیستند اما منبع گفته ماکروفاژ دندریتی و ماستوسیت‌ها گویچه‌های سفیدی اند که توانایی دیاپدز ندارند!تناقض نداره این جمله با متن کتاب؟ممنون که میخواید ج بدید💓زیست
دوازدهم تجربیمهدیه لنجابی شراهی، تجربى نظام جدید -  اراک - میانگین تراز 6002پاسخ کامنتهمه‌ی فاگوسیت‌ها گویچه سفید نیستند مثل نوروگلیازیست
دوازدهم تجربیدانیال حیدری، تجربى نظام جدید -  بندرگز - میانگین تراز 6128پاسخ کامنتخون دو بخش داره یکی خوناب(پلاسما)و یکی بخش سلولی(هماتوکریت) که گویچه‌های سفید یکی از انواع سلول‌های بخش هماتوکریت خون هستن که در ایمنی بدن نقش دارن ( بازوفیل، ائوزینوفیل، نوتروفیله، مونوسیت، لنفوسیت). تنها گویچه سفیدی که فاگوسیت هم هست نوتروفیله. منشا ماکروفاژ و دندریتی گویچه سفیده (مونوسیت) اما تو منبع من این دوتا به عنوان گویچه سفید درنظر نگرفته و بنظرم درست هم هست (ماکروفاژ و دندریتی دیاپدز ندارن)زیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتببخشید زیاد متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدید و اینکه جمله منبع اشتباهه؟اگه میشه بقیه هم جواب بدن ممنون💓زیست
دوازدهم تجربیامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید -  سنندج - میانگین تراز 7257پاسخ کامنتسلام بچه‌ها خواهش میکنم مطالب اشتباه رو که خودتون تسلط ندارید اینجا به بقیه بچه‌ها نگید. خانم لنجایی عزیز نوروگلیا در دفاع نقش داره ولی بیگانه خوار نیست. فاگوسیت‌های کتاب درسی میشن: ماکروفاژ،یاخته‌های دارینه ای،ماستوسیت، نوتروفیل و مونوسیت و یاخته‌های سرتولی که از این بین فقط نوتروفیل و مونوسیت گلبول سفید هستند.زیست
دوازدهم تجربیدانیال حیدری، تجربى نظام جدید -  بندرگز - میانگین تراز 6128پاسخ کامنتبنظر من که غلطه چون این دوتا گویچه سفید نیستن! پایین‌تر گفتم نوتروفیل تنها گویچه سفیده اما مونوسیت هم هست (اصلاح میکنم)زیست
دوازدهم تجربیفاطمعه شمسی تلخ آبی، تجربى نظام جدید -  ایذهپاسخ کامنتآقای دانیال حیدری شما خودتون میگید ماکروفاژ گویچه سفیده بعد گفتید تنها گویچه سفید که فاگوسیتوز میکنه نوتروفیله!این جملتون که تناقض داره چون اگه ماکروفاژ هم گو بچه سفید باشه ..،هم نوتروفیل و هم ماکروفاژ،هم فاگوسیت اند و هم سفید!زیست
دوازدهم تجربیدانیال حیدری، تجربى نظام جدید -  بندرگز - میانگین تراز 6128پاسخ کامنتخانم تلخ آبادی من کی گفتم ماکروفاژ گویچه سفیده؟ 😐 اصلا تاکید کردم که منبع من من گویچه سفید نگرفتهزیست
دوازدهم تجربیمهدیه لنجابی شراهی، تجربى نظام جدید -  اراک - میانگین تراز 6002کامنتاستاد بنده گفتن نوروگلیا جزء فاگوسیت کننده هاست آیا غلط گفتن؟زیست
دوازدهم تجربیزهرا روح بخش، دهم تجربی -  یزدپاسخ کامنتهمشون نه ولی بعضیاشون بله❤✌️زیست
دوازدهم تجربیزهرا گل کار، تجربى نظام جدید -  استهبان - میانگین تراز 6554پاسخ کامنتبله فاگوسیتوز میکنهزیست
دوازدهم تجربیمحمد محسنی، تجربى نظام جدید -  کرج - میانگین تراز 5730پاسخ کامنتبا توجه به کتاب درسی، فقط میتونیم بفمیم که بعضی از نوروگلیا‌ها در دفاع از نرون نقش دارن. حالا اینکه با کدام روش این کارو انجام میدن، از کتاب برداشت نمیشهزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا حیدری، تجربى نظام جدید -  قروه درجزین - میانگین تراز 6288پاسخ کامنتکتاب اشاره نکرده ولی مثل سلول‌های سرتولی جز بیگانه خوارها هستنزیست
دوازدهم تجربیزهرا روح بخش، دهم تجربی -  یزدکامنتبچه‌ها چرا اینقد خودتونو به شک میندازین..تو کتاب دهم قشنگ گلبول‌های سفیدو گفته..تو قسمت بیگانه خوار‌ها هم فقط نوتروفیلو تو قسمت گلبول‌های سفید برسی کرده..البته اینم بگم سلول‌های دارینه منشا گلبول سفیدی دارن..و اینکه بعضی از ماکروفاژ‌ها هم همینطور..بازم اگه بخشی از حرفام غلطه بهم بگین😄❤زیست
دوازدهم تجربیامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید -  سنندج - میانگین تراز 7257پاسخ کامنتبله درسته فقط مونوسیت‌ها رو هم بیگانه خوار در نظر میگیرنزیست
دوازدهم تجربیامیرحسین ترکی سکنان - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزدپاسخ کامنتهمشون گلبول سفیدن خب ولی ب ماکروفاژ گلبول سفید بافتی میگنزیست
دوازدهم تجربیسبحان عباسی، تجربى نظام جدید -  دلیجان - میانگین تراز 6892کامنتسلام و عرض ارادت.دوتا سوال دارم ازتون..اول اینکه این جمله درسته؟ "ماهیچه دو سر بازو از بالا به استخوان کتف و بازو و از پایین به زند زبرین متصل هست"..سوال دومم اینه که امکان اتصال ماهیچه به استخوان، بدون دخالت زردپی وجود داره یا نه؟...اگر اینو در نظر بگیریم که این ماهیچه با استخوان بازو در اتصاله(که منبع من گفته اتصال دارن)،دقیقا در یکی از آزمون‌های قلمچی اومده که"عضله دوسر بازو به استخوان بازو،از طریق زردپی متصل نیست"..امیدوارم منظورمو متوجه شده باشین..شما نظر شما چیه؟زیست
دوازدهم تجربیعلی نصیرزاده دشتگل، تجربى نظام جدید -  گرگان - میانگین تراز 6446پاسخ کامنتسلام،خوبی؟🤗جمله ا‌ول کاملا درسته-در رابطه با جمله دوم،ماهیچه از طریق زرد پی اتصال داره،نکتش اینه که خودتون گفتید ماهیچه دو سر بازو از بالا به کتف و از پایین به زند زبرین اتصال داره پس به اسخوان بازو اتصال نداره دیگه😊در واقع به استخوان ساعد و کتف از طریق زرد پی اتصال داره نه به بازو،موفق باشی♥️زیست
دوازدهم تجربیامیرحسین حیدری، تجربى نظام جدید -  سنندج - میانگین تراز 7257پاسخ کامنتسلام ماهیچه دو سر تو منبع من گفته که به بازو و زبرین اتصال داره و بعضی منابع کتف رو هم گفتن. سوال دومتونم برای سه سر میشه بگیم چون از شکل کتاب برداشت میشه ولی برای دوسر نمیدونم دقیقزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام ببخشید مقدار کلسیم در شبکه آندوپلاسمی صاف دیافراگم در هنگام دم وبازدم چگونه است؟ منبعم میگه کم زیاد ولی مگه با انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازنمی گردد پس زیاد زیاد میشه/مقدار کدام هوا را نمی‌توان با اسپیروگرام ثبت وبررسی کرد؟ هوای مرده یا باقی مانده/، چرا منبعم اینو درست گرفته هر بخش هادی تنفسی،بافت پوششی مژه‌دار دارد و در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. پس ابتدای بینی با حلق چی میشه که مژه‌دار نیستند؟/باز همون هوای مرده مجاری را پر می‌کند که همگی مژه‌دار هستند/مدیر ثبت کنزیست
دوازدهم تجربیسیدامیر میرزازاده، تجربى نظام جدید -  قائن - میانگین تراز 7082پاسخ کامنتکلسیم همواره در شبکه آندوپلاسمی بیشتر از سایر قسمت هاست، حجم باقی مونده با اسپیرومتر مشخص نمیشهزیست
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتمهدیه ابراهیم زاده، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7335سلام. اصلا هیچکدوم از دنباله هایی که میگی بلد نیستم! اون عددا رو هم لازم نیس حفظ کنی فقط مقایسه ای بلد باش اونم نه خیلی جزئی. اون سوالی که پایین جدول پرسیده رو هم بلد باش.ریاضی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتعلیرضا حیدری، تجربى نظام جدید - قروه درجزین - میانگین تراز 6288سلام من یه لیستی از حذفیاتی که تو کتابای نظام قدیم بود دیدم همین چیزایی رو که گفتین از کتاب ما حذف کردن. هیچکدوم رو لازم نیست بخونینریاضی
دوازدهم تجربیکامنتیوسف قاسمی، تجربى نظام جدید - ماکوآیافعل امرونهی فقط درمضارع‌های مخاطب می‌آید؟ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتعلیرضا نیک پور - دندانپزشکی - بابلسلام در حد کنکور بله فقط 6 صیغه مضارع مخاطب فعل امر و نهی داریم اما در زبان عربی برای صیغه‌های غائب امر به لام هم داریم که شما نیازی به دونستنش نداریدادبیات فارسی
دوازدهم تجربیپاسخ کامنتپرهام رفعتی، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 6812نه. امر و نهی واسه فعل‌های غایب هم هست فقط یه فرقی داره که مثلا امر مخاطب همون حالت عادیه امره ولی فعل غایب با اضافه کردن (ل امر) به صورت امر درمیاد.ادبیات فارسی