شوق یادگیری را در فرزندان ایجاد کنید

ابتدای سال تحصیلی فرصتی هم برای اولیاست تا با روند یادگیری دانش‌آموزان دبستانی آشنا شوند.

شوق یادگیری را در فرزندان ایجاد کنید

ابتدای سال تحصیلی فرصتی هم برای اولیاست تا با روند یادگیری دانش‌آموزان دبستانی آشنا شوند.

ایجاد شوق یادگیری: ایجاد انگیزه و شوق یادگیری در کودکان، نیروی محرکه برای شروع کار است. برای این کار، موضوع یادگیری را به پرسشی روزمره برای کودکان تبدیل کنید. وقتی کار با مثال و بازی شروع شود، شوق یادگیری هم بیشتر می‌شود.

شناخت توانایی‌های کودک: شناخت توانایی‌های کودک با توجه به سن آن‌ها، به شما کمک می‌کند تا روی نقاط قوت او تمرکز کنید. یادگیری برای کودک نوعی بازی است که وقتی بداند توانایی ردشدن از یک مرحله را دارد، آمادگی‌اش برای واردشدن به مرحله‌ی بعد، بیشتر می‌شود.

رعایت سلسله‌مراتب یادگیری: اگر به مطالب آموزشی کودک مسلط نیستید، قبل از شروع آموزش حتماً سرفصل‌های کتاب‌های سال قبل او را نگاه کنید. این موضوع کمک می‌کند که پرسش‌هایی را مطرح نکنید که کودک هنوز نیاموخته است. از طرفی از اهداف آموزشی کتاب هم دور نمی‌شوید.

حذف محرک‌های حواس‌پرتی: برای این‌که تمام توجه کودک را به آموزش جلب کنید، باید عوامل حواس‌پرتی را از او دور کنید.

مدیریت زمان: کودکان دبستانی تمرکز کوتاه‌مدت دارند. حتی در مدرسه هم معمولاً حدود ۴۵ دقیقه متمرکز هستند. چون کودکان در زمان طولانی‌ بازدهی ندارند، شما هم بهتر است زمان مطالعه را به باز‌ه‌های زمانی ۳۰دقیقه‌ای تقسیم کنید تا کودک شما خسته نشود.