کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1398 منتشر شد

کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1398 توسط سازمان سنجش منتشر شد.

کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1398 منتشر شد

سازمان سنجش کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1398 (کارنامه سبز) را منتشر کرد. 

این کارنامه علاوه بر پذیرفته‌شدگان برای آن‌ دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب‌ رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده اند ولی پذیرفته نشده‌اند هم منتشر شده است. این کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کد رشته‌های انتخابی در بین متقاضیان کد رشته مذبور در سهمیه مربوط با توجه به نمره کل داوطلب در همان کد رشته همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی است. 

داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در صورتی که در خصوص مندرجات کارنامه یا انتخاب رشته‌ خود سئوال یا تقاضایی داشته باشند تا ۳۱ شهریور منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام کنند.

برای دریافت کارنامه نهایی آزمون سراسری 1398 رو لینک زیر کلیک کنید:

 کارنامه نهایی آزمون سراسری 1398 منبع :