ویژگی‌های آزمون 5 مهر منحصراً زبان

با سلام خدمت داوطلبین گرامی منحصرا زبان ویژگی‌های آزمون 5 مهر منحصراً زبانبه شرح زیر است:

ویژگی‌های آزمون 5 مهر منحصراً زبان

با سلام خدمت داوطلبین گرامی منحصرا زبان


ویژگی‌های آزمون 5 مهر منحصراً زبان به شرح زیر است:

ویژگی‌های آزمون عمومی

مجموعاً 80 سؤال از  درسهای  فارسی، عربی، دین و زندگی و انگلیسی است. (هر درس 20 سؤال)

نکته حائز اهمیت این است که از هر 20 سؤال هر درس، 10 تا سؤال اول طراحی هستند و 10 سؤال دوم از کتاب زرد 10 مجموعه کنکور 98 آمده است.

سوالات پایه از مقطع یازدهم هستند.

درضمن وقت پیشنهادی هر درس (اعم از طراحی و کتاب زرد 98) مجموعاً 15دقیقه است.

دانش‌آموزان در مجموع 80 سؤال را در مدت 60 دقیقه  پاسخ می‌دهند.


نام درس

تعداد سؤال

شماره سؤال

شماره صفحه سؤال

وقت پيشنهادي

فارسی 2

10

10 - 1

3-2

15

فارسی 2 (کتاب زرد 98)

10

20 - 11

5-4

عربي زبان قرآن 2

10

30 - 21

7-6

15

عربي زبان قرآن 2 (كتاب زرد 98)

10

40 -31

9-8

دين و زندگي 2

10

50 - 41

11-10

15

دين و زندگي 2 (كتاب زرد 98)

10

60 - 51

13-12

زبان انگليسي 2

10

70 - 61

16-14

15

زبان انگليسي 2 (كتاب زرد 98)

10

80 - 71

جمع دروس عمومي

80

ــــــ

ــــــ

60


ویژگی‌های آزمون اختصاصی 

آزمون 70 سوال دارد. 

سوالات شامل گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه،‌ کلوز تست و درک متن  است.

مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه است.

زمان پیشنهادی برای پاسخ به سوالات هر بخش به قرار زیر است:

15 دقیقه برای سوالات گرامر 

10 دقیقه برای سوالات واژگان 

10 دقیقه ترتیب اجزای جمله

10 دقیقه مکالمه 

20 دقیقه کلوزتست

30 دقیقه درک متن 

10 دقیقه برای بازگشت و بررسی سوالات نشان دار (تکنیک زمان نقصانی + تکنیک ضربدر منها)