الگوی شخصی مدیریت زمان برای خود بسازید

یادآوری این مهم در پایان دوره‌ی تابستان و در آستانه‌ی بازگشایی مدارس، اهمیت دوچندان می‌یابد: مصرف درست زمان برای دانش‌آموزان دبیرستانی.

الگوی شخصی مدیریت زمان برای خود بسازید

یادآوری این مهم در پایان دوره‌ی تابستان و در آستانه‌ی بازگشایی مدارس، اهمیت دوچندان می‌یابد: مصرف درست زمان برای دانش‌آموزان دبیرستانی.

به نظر می‌آید در ایام تعطیلات، به‌دلیل داشتن وقت آزاد کافی قادر بودید از عهده‌ی انجام همه‌ی کارهای روزانه برآیید و وقت کم نمی‌آوردید. نگاه به تابستانی که گذشت، جمع‌بندی واقع‌بینانه‌ای از چگونگی استفاده از زمان به شما خواهد داد.

به‌زودی مدرسه‌ها باز می‌شود. گاهی از شدت کارها می‌نالید. گاه از به‌انجام‌نرساندن بعضی امور مدرسه گله می‌کنید. مهم است وقتی از مدرسه به خانه می‌رسید، در طول روز و در طول هفته بدانید چگونه زمانی را که در اختیار دارید، مصرف کنید. شیوه‌ی استفاده از زمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت آن دارد. با کمی چشم‌پوشی، ‌زمان برای همه‌ یکسان و برابر است. باید با شفا‌ف‌کردن اهداف خود، انتظارات واقع‌بینانه، تعیین اولویت‌ها، حذف موانعی مانند چندگانگی در برنامه، وسوسه‌ی مطالعاتی و برنامه‌های غیرضروری و با تدوین برنامه‌ی تخصصی متکی به برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی کانون، به آرامش و اطمینان برسید.