آزمون تعیین سطح 5 مهر

آزمون تعیین سطح 5 مهر هم برای دانش‌‌آموزانی که در تابستان آزمون می‌دادند و هم برای دانش‌آموزانی که تازه قصد شرکت در آزمون دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آزمون تعیین سطح 5 مهر

آزمون تعیین سطح 5 مهر هم برای دانش‌‌آموزانی که در تابستان آزمون می‌دادند و هم برای دانش‌آموزانی که تازه قصد شرکت در آزمون دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

این آزمون برای دانش‌آموزانی که در تابستان در آزمون‌ها شرکت می‌کردند یک آزمون جمع‌بندی مهم محسوب می‌شود که درواقع میزان پیشرفت را در درس‌های مختلف نشان می‌دهد. شما می‌توانید برای شروع مهر ماه براساس نتایج آن هدف‌گذاری کرده و یک مطالعه‌ی هدفمند داشته‌باشید. دانش‌آموزان جدیدالورود نیز به جهت مشخص شدن وضعیت فعلی آن‌ها در دروس مختلف و هم‌چنین یافتن نقشه‌ی راه مناسب برای هر درس، براساس این آزمون باید هدف‌گذاری کرده و از نتایج آن استفاده کنند. اهمیت این موضوع برای دانش‌آموزان سال دوازدهم دوچندان می‌باشد، چرا که با شروع مهر ماه برنامه‌ی دانش‌آموزان فشرده‌تر خواهد شد و باید از زمان خود به صورت کاملا بهینه استفاده کنند.