خلاصه‌نویسی یادگیری را بیشتر می‌کند

سال گذشته به دانش‌آموزانم تأکید کردم که از هر فصل و مبحثی که یاد گرفته‌اند، نکات مهم آن را به صورت طبقه‌بندی‌شده بنویسند و خلاصه‌نویسی کنند.

خلاصه‌نویسی یادگیری را بیشتر می‌کند

سال گذشته به دانش‌آموزانم تأکید کردم که از هر فصل و مبحثی که یاد‌ گرفته‌اند، نکات مهم آن را به صورت طبقه‌بندی‌شده بنویسند و خلاصه‌نویسی کنند. وقتی دانش‌آموز آموخته‌ها و یادگیری‌هایش را به زبان خودش روی کاغذ می‌نویسد، همیشه در ذهنش می‌ماند.

همه‌ی دانش‌آموزان درست مانند معلمی که برای دانش‌آموزانش جزوه‌ آماده می‌کند، باید برای هر فصل و هر مبحث، جزوه‌ی خلاصه‌نویسی تهیه کنند. این کار در تسلط روی مباحث بسیار مؤثر است. از طرفی، وقتی دانش‌آموز بتواند مبحثی را برای کس دیگری توضیح دهد، نشان می‌دهد آن مبحث را به‌خوبی یاد گرفته و در آن به تسلط کامل رسیده‌ است. اگر غیر از این باشد، نیاز دارد دوباره مرور کند و خلاصه‌نویسی دقیق‌تری تهیه کند.

من هم در دوران کنکور، به‌ویژه برای درس زیست‌شناسی، برای بیشتر مباحث خلاصه‌نویسی داشتم. الان با اینکه چند سال از آن سال‌ها گذشته است، بیشتر مباحث زیست را به یاد دارم و همه‌ی این‌ها به‌خاطر خلاصه‌نویسی است.

دانش‌آموزان می‌توانند برای آزمون‌های دوهفته‌یک‌بار، یک یا دو روز قبل از آزمون، علاوه بر آزمون غیر‌حضوری، خلاصه‌نویسی‌های مباحثی را که در طول دو هفته تهیه کرده‌اند، مرور کنند. این خلاصه‌نویسی‌ها برای آزمون‌های جمع‌بندی هم بسیار کارآمد خواهد بود.