5 مهر، شروعی برای یک پایان

پروژه‌ی تابستان روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و آزمون 22 شهریور آخرین آزمون این پروژه است تا دفتر این پروژه هم بسته شود.

5 مهر، شروعی برای یک پایان

پروژه‌ی تابستان روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و آزمون 22 شهریور آخرین آزمون این پروژه است تا دفتر این پروژه هم بسته شود.

برنامه‌ی طول سال با پروژه‌ای مستقل و تک‌آزمونی شروع می‌شود. ولی این آزمون برای دانش‌آموزانی که از تابستان در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کرده و درس خوانده‌اند مستقل نیست!

آزمون 5 مهر سکوی مقایسه‌ی دوم و مشابه آزمون 21 تیر است، پس این دو را به هم سنجاق کنید تا به شما اطلاعاتی برای پیشرفت کردن بدهد. برای هر عملکرد و برنامه‌ای داشتن معیار سنجش مناسب ضروری است. حال که برنامه‌ی مطالعاتی انتخابی خودتان در تابستان را اجرا کرده و پشت سر گذاشتید به کمک آزمون 5 مهر عملکردتان را بسنجید.

اهمیت این سنجش شاید برای شروع سال تحصیلی به مراتب مهم‌تر از پایان پروژه‌ی تابستان باشد. در این سنجش بایستی به صحیح و کارآمد بودن روش‌ها و منابع دقت کنید.

انتخاب روش و منبعی که امتحان خود را پس داده است و از آن مطمئن هستید در طول سال به پیشروی برنامه‌های شما کمک شایانی خواهد کرد.