سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد

نیمسال تحصیلی نخست 99 -98 دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلاس‌های دانشجویان پزشکی آغاز شد.

سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد

نیمسال تحصیلی نخست ۹۹ -۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلاس های دانشجویان پزشکی آغاز شد.

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشجویان ۱۷ هفته است که کلاس های درس در دانشکده پزشکی آغاز شده است.

همچنین، زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه ۶ مهر ۹۸ تا سه شنبه ۹ مهر۹۸ اعلام شده است. زمان حذف اضطراری نیز برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و تا سه شنبه ۱۹ آذر ادامه دارد و کلاس ها روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸ پایان می یابد.

امتحانات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه زمانی شنبه ۲۱ دی تا چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ برگزار می شود و ثبت موقت و نهایی نمرات در روزهای دوشنبه ۲۳ دی تا چهارشنبه ۲۳ بهمن انجام می گیرد.

همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی نیمسال دوم ۹۹ - ۹۸ نیز به مدت ۱۷ هفته است که دانشجویان از شنبه ۵ بهمن تا سه شنبه ۸ بهمن می توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی اقدام کنند.

کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی از شنبه۱۲ بهمن ۹۸ آغاز می شود و زمان حذف و اضافه برای دروس نظری شنبه ۲۶ بهمن تا سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ است.

زمان حذف اضطراری برای یک درس در روزهای شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹ تا سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ انجام می گیرد و کلاس های نیمسال دوم چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ پایان می یابد.

امتحانات نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ تا چهارشنبه چهارم تیر ۹۹ برگزار می شود.

ثبت موقت و نهایی نمرات نیز در بازه زمانی دو شنبه ۲۶ خرداد تا روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ خواهد بود.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده ها می توانند بر اساس شرایط داخلی یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.


آغاز ثبت نام خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی تهران،  ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در نیم سال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و متقاضی خوابگاه های دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ آغاز می شود.

بر این اساس، دانشجویان نیمسال اول غیر بومی (ساکن شهرستان ها غیر از استان البرز و تهران) می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.

ثبت نام تنها به منزله درخواست خوابگاه است و مدیریت امور خوابگاه ها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در خوابگاه های دانشجویی اقدام می کند.

دانشجویان می توانند تقاضانامه اسکان را حداکثر تا ۱۵ مهرماه در سامانه اسکان ثبت کنند و در غیر این صورت پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه حداقل یک نیمسال تحصیلی به آنها خوابگاه واگذار نمی شود.

همچنین، دانشجویان می توانند به منظور پیگیری درخواست خود، ۷۲ ساعت بعد از ثبت نام به سایت اسکان (قسمت سابقه سکونت) مراجعه و از وضعیت اسکان خود مطلع شده و به خوابگاه اختصاص یافته مراجعه کنند.

منبع :