ویژگی‌های آزمون 5 مهر نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی)

ویژگی‌های آزمون 5 مهر نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی) مشاهده در لینک بالا...

ویژگی‌های آزمون 5 مهر نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی)

با سلام خدمت داوطلبان گرامی نظام قدیم تجربی

ویژگی‌های آزمون 5 مهر نظام قدیم تجربی به صورت زیر می‌باشد:

دروس عمومی: 

عمومی


دروس اختصاصی:

اختصاصی

موفق و پیروز باشید.