512 هزار کلاس درس آماده استقبال از دانش‌آموزان است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود 12 میلیون و 680 هزار دانش‌آموز و 512 هزار کلاس درس برای شروع سال تحصیلی پیش‌بینی شده است.

512 هزار کلاس درس آماده استقبال از دانش‌آموزان است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ١٢ میلیون و ۶٨٠ هزار دانش‌آموز و ۵١٢ هزار کلاس درس برای شروع سال تحصیلی پیش‌بینی شده است.

«علی الهیار ترکمن» با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی اظهار کرد: یکی از اجزای اصلی پروژه مهر تامین نیروی انسانی است که کار آن از زمستان ٩٧ آغاز شده و با تعامل با تمام مدیران کل تا امروز ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کلاسی در شروع سال تحصیلی نباید بدون معلم باشد، گفت: از٨٧٠ هزار نیروی شاغل در آموزش و پرورش، ۶۴ درصد معلمان، ١١ درصد نیروهای حق‌التدریسی، ۵ درصد نیروی کیفیت بخشی و ٢٠ درصد مدیریت آموزشگاهی هستند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات آموزش و پرورش توزیع نامتوازن نیروی انسانی در استان‌ها است که بررسی‌های زیادی برای رفع این مشکل صورت گرفته است.

الهیار ترکمن خاطرنشان کرد: تامین نیرو در مدیریت آموزشگاه به صورت کامل انجام گرفته است و این تامین به صورت کسری در تامین معلم به وجود آمده است.

به گفته وی، در طول سال تحصیلی گذشته بازنشستگی نیروی انسانی داشتیم و به تدریج به حجم ساعات حق التدریس اضافه شده که این حجم روی برنامه ریزی مالی تاثیر گذاشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه ریزی نیروی انسانی باید تا ابتدای سال بازنشستگی نیروی انسانی یا مرخصی‌ها اتفاق بیفتد تا بر مبنای آن، حق التدریس استان‌ها شکل بگیرد و باید برای ادامه سال تحصیلی برنامه‌ای برای نگهداشت نیروی انسانی داشته باشیم.

منبع :