واژگان موفقیت، قهرمان پیوستگی

اما سوال مهم این است که معنی پیوستگی و فرمول تأثیرگذار آن چیست؟ به زبان دیگر، آیا پیوستگی یعنی اینکه تکرار هر کاری باعث موفقیت در آن کار می‌شود؟

واژگان موفقیت، قهرمان پیوستگی

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

در کنار عوامل بسیاری که باعث موفقیت افراد موفق می‌شوند، عامل پیوستگی یکی از جدیدترین ابزارهای کاربردی محسوب می‌شود. پیوستگی را می‌توان به پشتکار نیز تعبیر کرد. در تمام موفقیت‌ها، اعم از ورزشی، علمی، اجتماعی و... کلید واژه‌ی نهایی، همین پیوستگی است.

اما سوال مهم این است که معنی پیوستگی و فرمول تأثیرگذار آن چیست؟ به زبان دیگر، آیا پیوستگی یعنی اینکه تکرار هر کاری باعث موفقیت در آن کار می‌شود؟

پاسخ سوال را باید با دقت بیشتری بیان کرد. منظور از پیوستگی فقط تکرارِ رفتار نیست. بلکه منظور تکرارِ هدفمند، با برنامه، خودارزیابی کننده، تحلیل رفتار و تغییر روند، البته به‌صورت هوشمندانه، صبورانه، بادقت و مشورت می‌باشد. به بیان ساده‌تر وقتی از روشی برای رسیدن به مقصد خود استفاده می‌کنیم ولی نتیجه‌ای کسب نمی‌کنیم باید در مورد اینکه احتمالا در پیمودن مسیر دچار اشتباه شده‌ایم کمی با جدیت بیشتر فکر، مشورت و تجدید نظر کنیم.

نتیجه اینکه رتبه‌های برتر را به این دلیل قهرمان پیوستگی می‌د‌انیم که علاوه بر حضور مصرانه در آزمون‌های برنامه‌ای، قطعا با جدیت در مورد تحلیل اشتباهات خود بعد از هر آزمون گام‌های بعدی را برداشته‌اند. اشتباهات علمی (تحلیل آزمون و تهیه‌ی کتاب خودآموزی) و رفتاری (هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی شخصی) در هر آزمون را جدی بگیرید و برای رفع آن‌ها مشورت کنید و صبورانه برای اصلاح آن ها گام بردارید. آن‌گاه قهرمان پیوستگی خواهید شد.