قطره قطره جمع گردد

کم‌کم به اواخر تابستان می‌رسیم. لطفاً یک نگاه به پشت سرخود بیاندازید. عملکرد خودتان را چگونه می‌بینید؟

قطره قطره جمع گردد

کم‌کم به اواخر تابستان می‌رسیم. لطفاً یک نگاه به پشت سرخود بیاندازید. عملکرد خودتان را چگونه می‌بینید؟

به پیشِ‌ رو توجه کنید. در ادامه آزمون برای جمع‌بندی مباحث خوانده شده داریم. بدون شک شرط موفقیت در این دو آزمون یک برنامه‌ی دقیق برای مدیریت زمان با دسته‌بندی درس‌ها و مباحث از حیث میزان مطالعه و تسلط است.

اصلی‌ترین ابزار شما کارنامه‌ی آزمون‌های گذشته است. با کمکِ این ابزار، درس‌ها را در سه گروه قرار دهید:

نقاط قوت (درصد بالا در تمام آزمون‌های قبل)

نقاط چالشی (درصد کم‌تر از حد انتظار)

خاموش (درس‌ها و مباحثی که فرصت مطالعه‌ی کافی برای آن‌ها نداشته‌اید)

با یک برنامه‌ریزی مهندسی شده برای هریک از درس‌ها در گروه‌های متفاوت، منبع مناسب و روش مطالعه‌ی متناسب را پیدا کنید.

تثبیت و تکمیل دو گروه اول را در اولویت قرار دهید و اگر می‌خواهید سراغ درس‌های گروه سوم بروید از مباحث ساده شروع کنید.

حل سوالات آزمون‌های گذشته هم خالی از لطف نیست.