برای افزایش بازدهی در کلاس و بعد از آن چه کارهایی انجام دهیم؟

در صورتی که برایتان قسمتی از مبحث واضح نیست و درک کامل صورت نگرفته است در اولین فرصت مناسب در کلاس سوال را مطرح کنید.

برای افزایش بازدهی در کلاس و بعد از آن چه کارهایی انجام دهیم؟

اگر برای تقویت مطالب درسی و یا پیش‌‌خوانی، از کلاس کمک می‌گیرید، برای افزایش بازدهی و نتیجه‌ی بهتر امور زیر را در برنامه‌ی کاریتان‌ قرار دهید:

۱. در کلاس هوشیارانه و پویا‌ درس را فرا گیرید و تمام و کمال توجه‌تان به مطالب باشد.

۲‌. در صورتی که برایتان قسمتی از مبحث واضح نیست و درک کامل صورت نگرفته است در اولین فرصت مناسب در کلاس سوال را مطرح کنید.

۳. جزوه‌نویسی و نکته‌برداری پویا داشته باشید.

۴.اگر نکته‌ای برای حل تمرین وجود داشته در کنار همان سوال یادداشت کنید تا برای بازخوانی سریع‌تر پیش روید.

۵. پس از بازگشت از کلاس و کمی استراحت، سعی کنید مبحث تدریس شده را بازیابی کنید .

۶. اگر سوال و تمرینی در کلاس حل شده است پس از آنکه سوال را خواندید جزوه یا کتاب را ببندید و سعی کنید خودتان آن را حل کنید. سپس جواب و راه‌حل را کنترل کنید.

۷. پس از بازیابی برای تثبیت مطالب در روزهای بعد سوالات تشریحی متنوع حل کنید.

۸. پس از آنکه از تثبیت مطالب مطمئن شدید می‌توانید به سراغ منابع تستی‌ بروید و توانایی خود‌ را در پاسخ‌دهی به آزمون‌ها افزایش دهید.

اینگونه شرکت در کلاس می‌تواند برای شما نتیجه‌ی بهتری به ارمغان آورد.