چرا نباید در آزمون‌های کانون غیبت کنیم؟

پس در هیچ آزمون تا جایی که ممکن است نباید غیبت کنید و از برنامه دور شوید. نزدیک بودن به برنامه‌ی راهبردی، شما را به هدف نزدیک می‌کند.

چرا نباید در آزمون‌های کانون غیبت کنیم؟

آزمون‌های کانون به صورت راهبردی و هدفمند برنامه‌ریزی می‌شوند و بر اساس پارامترهای خاص و مشخصی که برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، طراحی می‌شوند. عدم آمادگی و غیبت در آزمون‌ها به معنای دور شدن از برنامه و هدف است.

 بهتر است سعی کنید تا جایی که ممکن است از غیبت و عقب ماندن از برنامه‌های آزمون پیشگیری کنید و به صورت منظم و هماهنگ با آزمون‌های کانون پیش بروید. عقب ماندن از برنامه‌ی آزمون باعث سردرگمی و جمع شدن مطالبی می‌شود که نخوانده‌اید و باعث ایجاد فشار و سنگینی مطالبی که نخوانده‌اید برای آزمون‌های بعدی می‌شود.

 پس در هیچ آزمون تا جایی که ممکن است نباید غیبت کنید و از برنامه دور شوید. نزدیک بودن به برنامه‌ی راهبردی، شما را به هدف نزدیک می‌کند.