درس هر روز را در همان روز باید بخوانیم

همانطور که می‌دانید اطلاعاتی که فرا می‌گیریم ابتدا در حافظه‌ی کوتاه‌مدت ذخیره می‌شود و اگر کاری برای انتقال این اطلاعات به حافظه‌ی بلندمدت انجام ندهیم زحمتی که کشیدیم به هدر می‌رود.

درس هر روز را در همان روز باید بخوانیم

آن دسته از دانش‌آموزان که حتی یک بار این کار را انجام داده‌اند خوب می‌دانند که مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز می‌تواند چه تاثیر فوق العاده‌ای بر پیشرفت درسی داشته باشد. بعضی از دانش‌آموزان به جای خواندن درسِ همان روز، مطالعه‌ی آن را به شبی که فردا قرار است آن را در مدرسه جواب دهند موکول می‌کنند.

اما چرا تاکید می‌کنیم که درس هر روز را در همان روز بخوانید؟

همانطور که می‌دانید اطلاعاتی که فرا می‌گیریم ابتدا در حافظه‌ی کوتاه‌مدت ذخیره می‌شود و اگر کاری برای انتقال این اطلاعات به حافظه‌ی بلندمدت انجام ندهیم زحمتی که کشیدیم به هدر می‌رود. طبق تحقیقات تکرار در 24 ساعت اولیه بیشترین تاثیر را در ماندگاری مطلب و انتقال آن به حافظه‌ی بلندمدت دارد. اگر درس هر روز را همان روز مطالعه کنیم این شانس بیشتر خواهد بود که اطلاعات یاد گرفته شده در مدرسه به حافظه‌ی بلند‌مدت منتقل شود. اما وقتی مطالعه‌ی آن درس را به هفته‌ی دیگر موکول می‌کنیم به میزان زیادی اطلاعات در حافظه‌ی کوتاه مدت از دست خواهند رفت و باید مطالب را مجددا به‌طور عمیق بخوانیم. در این صورت مدت زمانی که در مدرسه برای یادگیری آن صرف کرده‌ایم از بین می‌رود.

فواید مطالعه درس هر روز در همان روز:

اولین سودمندیِ این تکنیک، جلوگیری از هدر رفتن وقت است. فایده‌ی دوم این است که زمانی که روزخوانی را همراه با تست و تمرین انجام می‌دهیم متوجه می شویم که کدام بخش از مطالب را درست یاد نگرفته‌ایم یا ناقص فراگرفته‌ایم و در جلسه‌ی بعد این فرصت برای ما وجود دارد که از دبیر خود بپرسیم و مشکل را حل کنیم. فایده‌ی سوم این است که به دلیل حجم کمِ تکالیف، مطالب عمیق‌تر خوانده می‌شود.

فایده‌ی چهارم این است که از بالا رفتن حجم مطالب در شب امتحان جلوگیری می‌شود.