فیلم آموزشی منطق برنامه آزمون 5 مهر پنجم دبستان

در این فیلم با منطق برنامه راهبردی 5 مهر و ویژگی‌های آن آشنا می‌شوید.

فیلم آموزشی منطق برنامه آزمون 5 مهر پنجم دبستان

در این فیلم آموزشی با منطق برنامه 5 مهر در مقطع پنجم دبستان آشنا می شوید.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی منطق برنامه 5 مهر