ویژگی‌های آزمون 5 مهر دوازدهم تجربی - (اختصاصی +عمومی)

ویژگی‌های آزمون 5 مهر دوازدهم تجربی - (اختصاصی +عمومی)- قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی‌های آزمون 5 مهر دوازدهم تجربی - (اختصاصی +عمومی)

دانش‌آموزان دوازدهمی عزیز سلام.

ویژگی‌های آزمون 5 مهر به شرح زیر می‌باشد:

بخش عمومی: 

مجموعاً 80 سؤال از 4 درس فارسی، عربی، دین و زندگی و انگلیسی است. (هر درس 20 سؤال)

نکته حائز اهمیت این است که از هر 20 سؤال هر درس، 10 تا سؤالاول طراحی هستند و 10 سؤال دوم از کتاب زرد 10 مجموعه کنکور 98 آمده است.

نکته مهم دیگر: کلاً در بخش عمومی سؤال‌ها از مقطع یازدهم مطرح شده است.

درضمن وقت پیشنهادی هر درس (اعم از طراحی و کتاب زرد 98) مجموعاً 15دقیقه است.

دانش‌آموزاندر مجموع 80 سؤال را در مدت 60 دقیقه  پاسخ می‌دهند.

نام درس

تعداد سؤال

شمارة سؤال

شمارة صفحة سؤال

وقت پيشنهادي

فارسی 2

10

10 - 1

3-2

15

فارسی 2 (کتاب زرد 98)

10

20 - 11

5-4

عربي زبان قرآن 2

10

30 - 21

7-6

15

عربي زبان قرآن 2 (كتاب زرد 98)

10

40 -31

9-8

دين و زندگي 2

10

50 - 41

11-10

15

دين و زندگي 2 (كتاب زرد 98)

10

60 - 51

13-12

زبان انگليسي 2

10

70 - 61

16-14

15

زبان انگليسي 2 (كتاب زرد 98)

10

80 - 71

جمع دروس عمومي

80

ــــــ

ــــــ

60

بخش اختصاصی

مجموعاً 100 سؤال از 4 درس ریاضی، زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی است. (هر درس مجموعاً 20 سؤال، به غیر از زیست‌ با 40 سؤال)

نکته حائز اهمیت این است که ابتدا سؤال‌های دروس یازدهم و سپس دروس دهم آمده است.

تمامیسؤال‌های اختصاصی طراحی هستند و پاسخ‌گویی به تمامی سؤال‌ها اجباری است.(همان‌گونه که در جدول زیر آمده است.)

دانش‌آموزان در مجموع 100 سؤال را در مدت 120 دقیقه  پاسخ می‌دهند.

ویژگی‌های آزمون 5 مهر دوازدهم تجربی - (اختصاصی +عمومی)

موفق باشید و پیروز

فایل های ضمیمه

توضیحات خانم غیاثی در مورد برنامه 5 مهر