فیلم آموزش ویژگی‌های کارنامه مبحثی

سلام در ویدئوی زیر ویژگی‌های کارنامه مبحثی آموزش داده شده است. فیلم زیر را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید.

فیلم آموزش ویژگی‌های کارنامه مبحثی

سلام

در ویدئوی زیر ویژگی‌های کارنامه مبحثی آموزش داده شده است. فیلم زیر را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید. 

فایل های ضمیمه