ویژگی‌های آزمون 5 مهر گروه یازدهم تجربی

ویژگی‌های آزمون 5 مهر گروه یازدهم تجربی * بهره‌گیری از روزهای پایانی شهریور و روزهای ابتدایی سال تحصیلی....... مشاهده در لینک بالا...

ویژگی‌های آزمون 5 مهر گروه یازدهم تجربی

سلام دانش آموزان گرامی

در تصویر پایین میتوانید ویژگی های مربوط به آزمون 5 مهر شامل زمان پاسخ گویی، تعداد سوالات و دروسی که آزمون گواه دارند را مشاهده کنید

اهداف آزمون 5 مهر :

* بهره‌گيري از روزهاي پاياني شهريور و روزهاي ابتدايي سال تحصيلي: در اين بازۀ زماني كه فعاليت مدارس هنوز سرعت چنداني ندارد، براي پيش‌گيري از هدر رفتن زمان، دانش‌آموزان كانون از اين برنامه استفاده مي‌كنند.

* شناسايي نقاط قوت و نقاطي كه نياز به توجه ويژه‌ دارند: قبل از شروع كار مدارس، با مطالعۀ درس‌هاي سال گذشته و شركت در يك آزمون از اين مطالب با نقاط قوت خود آشنا مي‌شويم و به نقاطي كه نياز به توجه ويژه دارند پي مي‌بريم.

* جمع‌بندي مطالب مطالعه‌شده در تابستان: دانش‌آموزاني كه در تابستان در آزمون‌هاي كانون شركت كرده باشند يا به هر صورت مطابق برنامۀ راهبردي و توصيۀ كانون به مطالعۀ مطالب درسي پرداخته باشند، مباحث 5 مهر را به‌صورت تدريجي مطالعه كرده‌اند. آزمون 5 مهر در برگيرندۀ كل مباحث پایۀ دهم مي‌باشد.

کانال تلگرامی گروه یازدهم تجربی: https://t.me/kanoonir_11t


ویژگی‌های آزمون 5 مهر گروه یازدهم تجربی