نتایج نهایی کنکور 98 اعلام شد

نتایج نهایی کنکور 98 توسط سازمان سنجش اعلام شد ...

نتایج نهایی کنکور 98 اعلام شد

نتایج نهایی کنکور 98 توسط سازمان سنجش اعلام شد.


نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ برای کلیه دانشگاه های روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگردان ، پیام نور و غیرانتفاعی اعلام شده است.نتایج نهایی کنکور 98آدرس ، تلفن و سایت دانشگاه های ایرانشما می توانید در لینک های زیر رشته و رتبه قبولی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید


داوطلبان کنکور 98 تجربی در چه رشته ای قبول شدید ؟

داوطلبان کنکور 98 ریاضی در چه رشته ای قبول شدید ؟

داوطلبان کنکور 98 انسانی در چه رشته ای قبول شدید ؟

داوطلبان کنکور 98 هنر در چه رشته ای قبول شدید ؟

داوطلبان کنکور 98 زبان در چه رشته ای قبول شدید ؟