آمادگی آزمون 5 مهر یازدهم هنرستان - شیمی- مبحث گروه‌های عاملی

خلاصه نکات درس شیمی - مبحث گروه‌های عاملی - منطبق با مباحث آزمون 5 مهر یازدهم هنرستان

آمادگی آزمون 5 مهر یازدهم هنرستان - شیمی- مبحث گروه‌های عاملی

خلاصه نکات مربوط به درس شیمی - مبحث گروه‌های عاملی


برگرفته از کتاب جامع شیمی هنرستان

فائزه واحدی


فایل های ضمیمه