40 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفتند

رتبه‌بندی جهانی تایمز برای معرفی برترین دانشگاه‌های جهان در سال 2020 منتشر شد و 40 دانشگاه ایرانی در جمع هزار و 400 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

40 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفتند

رتبه‌بندی جهانی تایمز برای معرفی برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و ۴۰ دانشگاه ایرانی در جمع هزار و ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) یک نظام رتبه بندی بین المللی است که به رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد. این نظام رتبه بندی حدود یک هزار و ۴۰۰ موسسه آموزش عالی در سراسر دنیا را بررسی و ارزیابی کرده است.

رتبه بندی جهانی «آموزش عالی تایمز» یک جدول عملکرد جهانی است که دانشگاه ها را در تمام مأموریت های اصلی خود شامل «آموزش»، «تحقیق»، «انتقال دانش» و «چشم انداز بین المللی» داوری می کند.

همچنین در این نظام رتبه بندی ۱۳ شاخص عملکردی برای ارائه جامع ترین و متعادل ترین مقایسه ها، مورد اعتماد دانشجویان، دانشگاهیان، مدیران دانشگاه ها، صنعت و دولت ها استفاده شده است.

شاخص های عملکردی در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیری)؛ تحقیق (حجم ، درآمد و شهرت)؛ استنادها (تأثیر تحقیق)؛ چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و تحقیقات) و درآمد صنعت (انتقال دانش) تقسیم شده اند.

آموزش یا تدریس (محیط یادگیری) ۳۰ درصد از امتیاز را شامل می شود که در این ارزیابی سالانه، نظرسنجی اعتبار ۱۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۴.۵ درصد، نسبت دکتری به لیسانس ۲.۲۵ درصد، نسبت دکتری به اعضای هیئت علمی ۶ درصد و درآمد نهاد دانشگاه ۲.۲۵ درصد تاثیر دارند.

رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز بین نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ انجام شده است و نظرات ۲۱ هزار دانشگاهی در سراسر دنیا با ترکیب جغرافیایی و موضوعات مختلف در این زمینه جمع آوری شده است. 

بخش تحقیق نیز ۳۰ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد. همچنین استناد (تأثیر تحقیق) نیز ۳۰ درصد امتیازات است که در این بخش شاخص تأثیر پژوهش به نقش دانشگاهها در گسترش دانش و ایده های جدید نگاه در نظر گرفته شده است. 

 ۱۲.۸ میلیون مقاله ژورنال و ۷۷.۴ میلیون استناد به مقالات الزویر و داده های پژوهشی شامل مقاله، اقدامات کنفرانس، کتاب و فصل های کتاب منتشر شده در طی پنج سال بررسی شده اند.

این داده ها شامل بیش از ۲۳ هزار و ۴۰۰ مجله دانشگاهی است که توسط بانک اطلاعات اسکوپوس و الزویر (Elsevier) و کلیه انتشارات نمایه شده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ فهرست بندی شده اند. استناد به این انتشارات در شش سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ انجام شده است.

چشم انداز بین المللی شامل (اعضای هیئت علمی، دانشجویان ، پژوهش) ۷.۵ درصد از امتیازات را تشکیل می دهد که در این میان نسبت دانشجویان بین المللی ۲.۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی ۲.۵ درصد و همکاری بین المللی نیز ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

توانایی دانشگاه برای جذب دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی از سراسر دنیا یکی از عوامل موفقیت دانشگاه در صحنه جهانی محسوب می شود.

درآمد از صنعت (انتقال دانش) ۲.۵ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد که به منظور توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت با نوآوری ها، اختراعات و مشاوره است که این امر مأموریت اصلی آکادمی جهانی معاصر محسوب می شود.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیفنام دانشگاهکشوررتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹
۱آکسفوردانگلستان۱۱
۲انستیتو فناوری کالیفرنیاانگلستان۲۵
۳کمبریجآمریکا۳۲
۴استانفوردآمریکا۴۳
۵انستیتو فناوری ماساچوست MITآمریکا۵۴
۶پرینستونآمریکا۶۷
۷هارواردآمریکا۷۶
۸ییلآمریکا۸۸
۹شیکاگوانگلستان۹۱۰
۱۰امپریال کالج لندنآمریکا۱۰۹

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیفنام دانشگاهرتبه ۲۰۲۰
۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۵۱–۴۰۰ 
۲دانشگاه یاسوج۴۰۱–۵۰۰
۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر۵۰۱–۶۰۰ 
۴دانشگاه کاشان۵۰۱–۶۰۰
۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد۵۰۱–۶۰۰
۶دانشگاه صنعتی شریف۵۰۱–۶۰۰
۷دانشگاه علوم پزشکی تهران۵۰۱–۶۰۰
۸دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)۶۰۱–۸۰۰ 
۹دانشگاه علوم پزشکی ایران۶۰۱–۸۰۰ 
۱۰دانشگاه علم و صنعت ایران۶۰۱–۸۰۰ 
۱۱دانشگاه صنعتی اصفهان۶۰۱–۸۰۰ 
۱۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶۰۱–۸۰۰ 
۱۳دانشگاه صنعتی شیراز۶۰۱–۸۰۰ 
۱۴دانشگاه تبریز۶۰۱–۸۰۰ 
۱۵دانشگاه علوم پزشکی تبریز۶۰۱–۸۰۰ 
۱۶دانشگاه تهران۶۰۱–۸۰۰ 
۱۷دانشگاه فردوسی مشهد۸۰۱–۱۰۰۰
۱۸دانشگاه اصفهان۸۰۱–۱۰۰۰
۱۹دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۸۰۱–۱۰۰۰
۲۰دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۸۰۱–۱۰۰۰
۲۱دانشگاه کردستان۸۰۱–۱۰۰۰
۲۲دانشگاه مازندران۸۰۱–۱۰۰۰
۲۳دانشگاه شهید بهشتی۸۰۱–۱۰۰۰
۲۴دانشگاه شیراز۸۰۱–۱۰۰۰
۲۵دانشگاه الزهرا (س)۱۰۰۱+ 
۲۶دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۱۰۰۱+ 
۲۷دانشگاه بیرجند۱۰۰۱+ 
۲۸دانشگاه بوعلی سینا همدان۱۰۰۱+ 
۲۹دانشگاه گیلان۱۰۰۱+ 
۳۰دانشگاه خوارزمی۱۰۰۱+ 
۳۱دانشگاه سمنان۱۰۰۱+ 
۳۲دانشگاه شاهد۱۰۰۱+ 
۳۳دانشگاه شهید باهنر کرمان۱۰۰۱+ 
۳۴دانشگاه شهید چمران اهواز۱۰۰۱+ 
۳۵دانشگاه شهرکرد۱۰۰۱+ 
۳۶دانشگاه صنعتی شاهرود۱۰۰۱+ 
۳۷دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۰۰۱+ 
۳۸دانشگاه ارومیه۱۰۰۱+ 
۳۹دانشگاه یزد۱۰۰۱+ 
۴۰دانشگاه زنجان۱۰۰۱+ 

از یک هزار و ۳۹۶ دانشگاه مورد بررسی در این نظام رتبه بندی ۴۰ دانشگاه ایرانی در رتبه های اعلام شده در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰ قرار گرفته اند. در رتبه بندی ۲۰۲۰ تعداد ۲۴ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۱۶ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند.

جدول رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تایمز

ردیفنام دانشگاهرتبه ۲۰۱۹
۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۵۱–۴۰۰ 
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیر۵۰۱–۶۰۰ 
۳دانشگاه کاشان۵۰۱–۶۰۰
۴دانشگاه علم و صنعت ایران۶۰۱–۸۰۰ 
۵دانشگاه صنعتی اصفهان۶۰۱–۸۰۰ 
۶دانشگاه علوم پزشکی مشهد۶۰۱–۸۰۰
۷دانشگاه صنعتی شریف۶۰۱–۸۰۰
۸دانشگاه صنعتی شیراز۶۰۱–۸۰۰
۹دانشگاه تبریز۶۰۱–۸۰۰
۱۰دانشگاه تهران۶۰۱–۸۰۰
۱۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۶۰۱–۸۰۰
۱۲دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۸۰۱–۱۰۰۰
۱۳دانشگاه فردوسی مشهد۸۰۱–۱۰۰۰
۱۴دانشگاه گیلان۸۰۱–۱۰۰۰
۱۵دانشگاه علوم پزشکی ایران۸۰۱–۱۰۰۰
۱۶دانشگاه اصفهان۸۰۱–۱۰۰۰
۱۷دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۸۰۱–۱۰۰۰
۱۸دانشگاه مازندران۸۰۱–۱۰۰۰
۱۹دانشگاه شهید بهشتی۸۰۱–۱۰۰۰
۲۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۸۰۱–۱۰۰۰
۲۱دانشگاه شیراز۸۰۱–۱۰۰۰
۲۲دانشگاه الزهرا (س)۱۰۰۱+ 
۲۳دانشگاه بیرجند۱۰۰۱+ 
۲۴دانشگاه خوارزمی۱۰۰۱+ 
۲۵دانشگاه شهید باهنر کرمان۱۰۰۱+ 
۲۶دانشگاه صنعتی شاهرود۱۰۰۱+ 
۲۷دانشگاه ارومیه۱۰۰۱+ 
۲۸دانشگاه یزد۱۰۰۱+ 
۲۹دانشگاه زنجان۱۰۰۱+ 

سال گذشته در رتبه بندی ۲۰۱۹ تعداد ۲۱ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۸ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند. در مجموع ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی معرفی شده بودند.

منبع :