کتاب آبی زبان انگلیسی تخصصی: مطابق با برنامه راهبردی 5 مهر

فصل‌هایی از کتاب آبی تخصصی زبان انگلیسی مطابق با برنامه راهبردی آزمون 5 مهر کتاب‌های آبی کانون، با دو هدف طراحی شده‌اند:

کتاب آبی زبان انگلیسی تخصصی: مطابق با برنامه راهبردی 5 مهر

فصل‌هایی از کتاب آبی تخصصی زبان انگلیسی مطابق با برنامه راهبردی آزمون 5 مهر

کتاب‌های آبی کانون،‌ با دو هدف طراحی شده‌اند:

پوشش تمام مطالب درس مدنظر

تطابق حداکثری با برنامه‌ راهبردی آزمون‌های کانون

کتاب آبی زبان انگليسى تخصصى که ويژه داوطلبان گروه منحصراً زبان تالیف شده، کتابی طبقه‌بندی شده است. این کتاب به هفت بخش عمده تقسیم می‌شود و  ترکیبی از تست‌های کنکور سراسری سالهای اخیر و تست‌های تالیفی همراه با درسنامه و پاسخ تشریحی است. هفت بخش کتاب عبارتند از: گرامر،‌ واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه، کلوزتست،‌ درک متن و سوالات ترکیبی.

در ادامه می توانید بخش‌هایی از کتاب را که با برنامه راهبردی آزمون 5 مهر انطباق دارد، دریافت کنید.