نکاتی برای آزمون 22 شهریور - درس پیاده سازی سیستم‌ها (2)

نکاتی برای آزمون 22 شهریور - درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی (2)

نکاتی برای آزمون 22 شهریور - درس پیاده سازی سیستم‌ها (2)

نمودار

ابزار گرافیکی بسیار خوبی برای ارائه نتایج و وضعیت مقادیر هستند. نمودارها به شما کمک می‌کند تا تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها را سریع‌تر انجام دهید. در اکسل نمودارها دارای انواع زیر هستند:

۱- نمودار ستونی (Column): این نمودار برای مقایسة عنصری با عنصر دیگر به‌کار می‌رود. مثلاً می‌توان با این نمودار میزان آلودگی هوای تهران در طول یک سال را نسبت به ماه‌ها مقایسه کرد.

۲- نمودار خطی (Line): این نمودار برای نشان دادن تغییرات یک متغیر نسبت به زمان استفاده می‌شود. مثلاً میزان رشد قد یک کودک در یک سال.

۳- نمودار دایره‌ای (Pie): این نمودار برای نشان دادن اجزای تشکیل‌دهنده یک سری از مقادیر و رابطه هر جزء نسبت به کل اجزاء استفاده می‌شود. مثلاً در رایانه برای نشان دادن حجم استفاده شده درایوها، از این نمودار استفاده می‌شود.

۴- نمودار میله‌ای (Bar): این نمودار همان نمودار ستونی (Column) است که ستون‌ها به‌صورت سطری نمایش داده می‌شوند.

۵- نمودار ناحیه‌ای (Area): این نمودار تغییرات یک متغیر را به ازای متغیر دیگر به‌صورت سطوح و ناحیه‌ای نمایش می‌دهد.

۶- نمودار پراکندگی (Scatter): این نمودار که به نمودار (X-Y) مشهور است برای نشان دادن تأثیرات دو متغیر بر روی هم به‌صورت نقطه‌ای استفاده می‌شود، این نمودار برای ترسیمات علمی مناسب است، مثلاً نمودار فشار بر دما.

۷- نمودار سهام (Stock): این نمودار برای نمایش نوسانات قیمت (ارزش هر سهم از شروع تا پایان، کمینه و بیشینه قیمت) نمایش داده می‌شود.

۸- نمودار پوسته (Surface): این نمودار نمایش پوسته سه بعدی برای بررسی روند تغییرات چند گروه داده است.

۹- نمودار حلقه‌ای (Doughnut): این نمودار همانند نمودار دایره‌ای (Pie) است که برای نمایش بیش از یک سری داده به‌کار می‌رود.

۱۰- نمودار حبابی (Bubble): این نمودار مشابه نمودار پراکندگی است که برای نمایش میزان رشد یا متغیر در ازای تغییرات دو متغیر دیگر به‌کار می‌رود.

۱۱- نمودار رادار (Radar): این نمودار به شکل چند ضلعی است که هر ضلع معرف یک گروه از داده‌هاست که برای مقایسه مقادیر همنوع در چندین گروه به‌کار می‌رود.

برای درج نمودار، ستون‌های موردنظر را برای ترسیم نمودار انتخاب کرده، سپس از زبانه Insert در گروه Chart یکی از نمودارها را انتخاب می‌کنیم، تا نمودار با توجه به داده‌ها به وجود آید.

ماکرو (Macro): برنامه‌ای است که توسط کاربر در Excel نوشته یا ضبط می‌شود. ماکروها در انجام کارهای تکراری بسیار به‌کار می‌آیند. به این صورت که شما یک‌بار آن کارهای تکراری را انجام می‌دهید و آن کارها در ماکرو ذخیره می‌شوند و دفعه بعد تنها با یک کلیک تمام کارها با ماکرو انجام می‌گیرند. کدهای تولید شده ضبط ماکرو را (VBA Visual Basic for Application) گویند که نسخه‌ای از ویژوال بیسیک است که برای مدیریت نرم‌افزارهای مجموعه Office استفاده می‌شود. برای ضبط ماکرو از زبانه View در گروه Macros گزینه Macros را کلیک نمایید، سپس از منوی ظاهر شده فرمان Record Macro را اجرا نمایید تا کادر زیر ظاهر شود.پس از انجام تنظیمات موردنظرتان روی دکمه Ok کلیک کنید تا عملیات ضبط ماکرو آغاز گردد. سیستم هم اکنون تمامی کارهایی که انجام می‌دهید را ضبط‌ می‌کند و این فرآیند ضبط عملیات تا اجرای فرمان Stop Recording از زبانه View در گروه Macros گزینه Macros ادامه می‌یابد. برای اجرای ماکرو از زبانه View در گروه Macros گزینه Macros را کلیک نمایید. سپس از منوی ظاهر شده فرمان View Macros را اجرا نمایید. آن‌گاه ماکرویی را که به وجود آورده‌اید را انتخاب و از دکمه RUN آن را اجرا نمایید. اگر بخواهید کدهای تولیدشده ضبط ماکرو را مشاهده نمایید از زبانه View در گروه Macros گزینه Macros را کلیک نمایید سپس از منوی ظاهر شده فرمان View Macros را اجرا نمایید. در کادر ظاهر شده ابتدا ماکرو را انتخاب کرده سپس دکمه Edit را اجرا نمایید تا دستورات VBA را مشاهده کنید. برای بازگشت به محیط Excel از منوی File فرمان Close and return to Microsoft Excel را اجرا نمایید.