نکاتی برای آمادگی آزمون 22 شهریور- درس پیاده سازی سیستم ها

نکاتی برای آمادگی آزمون 22 شهریور- درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی

نکاتی برای آمادگی آزمون 22 شهریور- درس پیاده سازی سیستم ها

انواع داده‌ها

۱- داده‌های متنی: برای دریافت متن با هر تعداد نویسه حرفی و یا رقمی دلخواه استفاده می‌شود. فیلدهایی نظیرنام، نام‌خانوادگی که برای نویسه‌های حرفی می‌باشند و نیز تمام فیلدهای عددی، نظیر کدملی که نمی‌خواهیم بر روی داده عددی فیلد محاسبات عددی نماییم از این نوع تعیین می‌شود.

۲- داده‌های عددی: برای دریافت داده‌های عددی به‌کار می‌رود که بخواهیم بر ‌روی آن‌ها عملیات محاسباتی و مقایسه‌ای را انجام دهیم. فیلدهایی نظیر معدل، حقوق کارمند و . . . از این نوع می‌باشند. این گروه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- اعداد صحیح و اعشاری                            - داده‌های تاریخی                       - داده‌های زمان

۳- داده‌های یادداشت: توضیحاتی هستند که از طریق کلیدهای میانبر Shift + F2 (یا از زبانه Review ابزار New Commment‌) در سلول درج می‌شود و در هنگام چاپ این نوع داده چاپ نمی‌شود.

پرکردن خودکار (AutoFill): یکی از امکانات اکسل پرکردن خودکار یک سلول بر اساس داده‌های موجود در یک یا چند سلول دیگر می‌باشد. شما می‌توانید از طریق مربع کوچک کنار هر سلول به نام Auto Fill Handler عمل پرکردن را انجام دهید.

مدیریت کاربرگ و سلو‌ل‌ها

برای آن‌که بر روی کاربرگ‌ها مدیریت موردنظرمان را اعمال نماییم، ابتدا می‌بایست روی نام کاربرگ کلیک نمایید تا کاربرگ انتخاب گردد. اگر بخواهید چندین کاربرگ را با هم مدیریت نمایید، ابتدا می‌بایست از طریق کلید Shift و یا Ctrl برای انتخاب چندین کاربرگ پشت ‌سرهم یا پراکنده اقدام نماییم. برای انتخاب کاربرگ‌های پشت سرهم روی زبانه اولین کاربرگ کلیک نمایید، سپس کلید Shift را نگه داشته آن‌گاه کاربرگ آخرین را کلیک نمایید. در این صورت تمام کاربرگ‌ها از اولین تا آخرین انتخاب می‌شوند. برای انتخاب پراکنده کاربرگ کلید Ctrl را نگه داشته، سپس روی کاربرگ‌های دلخواه کلیک نمایید. کاربرگ‌های انتخاب شده با رنگ دیگری مشخص می‌شوند. توجه نمایید برای آن‌که کاربرگ‌ها از حالت انتخاب خارج شوند دو راه کار در اختیار دارید.

 راه‌کار اول کلیک کردن بر روی زبانه کاربرگ انتخاب نشده است.

راه‌کار دوم راست کلیک بر روی کاربرگ انتخاب شده، سپس انتخاب گزینه Ungroup sheets از منوی ظاهر شده است.

ایجاد کاربرگ: برای ایجاد کاربرگ جدید در کارپوشه جاری کافی است در پایین پنجره کارپوشه روی گزینه New Sheet‌ کلیک نمایید تا کاربرگی جدید با نام پیش فرض به‌ وجود آید.

تغییر نام کاربرگ: برای تغییرنام کاربرگ، روی زبانه نام کاربرگ در پایین کارپوشه راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Rename‌ را انتخاب نمایید.

حذف کاربرگ: برای حذف کاربرگ روی زبانه نام آن در پایین کارپوشه راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Delete‌ را انتخاب نمایید.

نسخه‌برداری و انتقال کاربرگ: روی زبانه نام کاربرگ در پایین کارپوشه راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Move or Copy را انتخاب نمایید. در این‌ صورت در کادر ظاهر شده از بخش To Book می‌توانید از بین کارپوشه‌های (پرونده‌های) باز اکسل، کارپوشه مقصد را انتخاب نمایید و یا با انتخاب New Book در یک کار پوشه جدید کاربرگ به وجود آورید. در این کادر اگر گزینه Create a Copy‌ را انتخاب نمایید در این صورت از کاربرگ کپی گرفته می‌شود و در صورت عدم انتخاب این گزینه، کاربرگ انتقال می‌یابد.

تغییر رنگ زبانه کاربرگ: برای آن‌که زبانه یک کاربرگ نسبت به سایر کاربرگ‌ها متمایز باشد می‌توانید رنگ زبانه آن را تغییر دهید. برای این‌ منظور روی زبانه نام آن در پایین کارپوشه راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Tab Color‌ را انتخاب نمایید. سپس در کادر رنگ ظاهرشده، رنگ موردنظرتان را انتخاب نمایید.

مخفی کردن کاربرگ: برای مخفی کردن کاربرگ روی زبانه نام آن در پایین کارپوشه راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Hide‌ را انتخاب نمایید. برای نمایش مجدد کاربرگ‌های مخفی ‌شده روی زبانه یکی از کاربرگ‌ها راست کلیک نمایید، آن‌گاه از منوی ظاهر شده گزینه Unhide‌ را انتخاب نمایید.

منجمد‌ کردن قسمتی از کاربرگ (Freeze): فرض‌کنید هنگام پیمایش یک کاربرگ می‌خواهید قسمتی از کاربرگ، همیشه دیده شود یا به اصطلاح منجمد و ثابت باشد. به‌عنوان نمونه بعضی از اسناد دارای عنوان در اولین سطر یا اولین ستون هستند که با پیمایش صفحه، این عناوین از دید خارج می‌شوند. برای از بین بردن این مشکل از ابزار Freeze استفاده می‌کنیم. برای اعمال ثابت‌سازی در زبانه View بخش Windows گزینه Freeze Pane را انتخاب کرده، آن‌گاه سه گزینه زیر به ما امکان ثابت‌‌سازی مختلف را می‌دهد:

۱- Freeze Pane: محدوده سلول‌های بالایی و سلول‌های سمت چپی سلول فعال در زمان پیمایش ثابت باقی می‌ماند.

۲- Freeze Top Row: اولین سطر در زمان پیمایش به سمت پایین ثابت باقی می‌ماند.

۳- Freeze First Column: اولین ستون (ستون A) در زمان پیمایش ثابت باقی می‌ماند.

n نکته: برای آن‌که تنظیمات ثابت سازی لغو شود در گزینه Freeze Pane برای هریک از شیوه‌های ثابت‌سازی Unfreeze مربوطه‌اش را انتخاب می‌کنیم.

فرمول‌نویسی و خطا

یکی از قابلیت‌های بسیار پرکاربرد Excel مبحث فرمول‌نویسی می‌باشد. به هر عبارت محاسباتی و مقایسه‌ای یک فرمول اطلاق می‌شود. برای نوشتن یک فرمول در داخل سلول علامت = را در شروع فرمول می‌نویسیم. در این صورت به اکسل می‌فهمانیم که ما قصد نوشتن یک فرمول را در آن سلول داریم. اکسل نتیجه آن فرمول را محاسبه کرده و در سلول موردنظر نمایش می‌دهد. در هر سلول می‌تواند آدرس سلول‌های دیگر، مقادیر ثابت و عملگر قرار بگیرد.

نکته: اولویت عملگرهای محاسباتی در یک عبارت به‌صورت زیر است:

۱-توان  ۲-ضرب و تقسیم   ۳-جمع و تفریق

n نکته: اولویت عملگرهای مقایسه‌ای یکسان است و نیز نسبت به عملگرهای محاسباتی از اولویت پایین‌تری برخوردار می‌باشند.

در هنگام فرمول‌نویسی آدرس هر سلول را در فرمول ذکر می‌کنیم. به عنوان نمونه اگر در سلول A4 بنویسیم = (A1+A2) /A3 این به معنی آن است که سلول‌های A1 و A2 را با هم جمع نمایید، سپس بر A3 تقسیم کنید و در سلول A4 نتیجه‌اش نمایش یابد. توجه نمایید شما می‌توانید در هنگام آدرس‌دهی از یک سلول یا محدوده‌ای از سلول‌های کاربرگ فعلی یا کاربرگ‌ دیگر کارپوشه جاری استفاده نمایید اگر از سلول‌های کاربرگ کارپوشه دیگر بخواهیم در آدرس‌دهی استفاده نماییم به این شیوه آدرس‌دهی، آدرس‌دهی خارجی گویند. به به‌صورت ‌های زیر در آدرس‌دهی توجه نمایید:

B3: آدرس سلول ستون دوم سطر سوم

C4: C7: آدرس سلول‌های C4,C5,C6,C7 در نظر گرفته شده است.

A2: D6: آدرس سلول‌های بین A2 تا D6‌ درنظر گرفته شده است.

3: 6: تمام سلول‌های سطر ۳، ۴، ۵. ۶ در نظر گرفته شده‌اند.

B: D: تمام سلول‌های ستون‌های B,C,D, در نظر گرفته شده‌اند.

A1: A3,B1: D3: آدرس سلول‌های A1 تا A3 و B1 تا D3 در نظر گرفته شده است.