ویژگی‌های آزمون 5 مهر پایه هفتم

آزمون 5 مهر در پایه هفتم مروری بر درس‌های سال ششم است.

ویژگی‌های آزمون 5 مهر پایه هفتم

آزمون 5 مهر در پایه هفتم مروری بر درس‌های سال ششم است. در این آزمون از درس‌های ریاضی،‌ علوم و فارسی سؤال طرح شده است.شما می‌توانید در مدت  زمان باقی‌مانده تا آزمون 5 مهر با مرور کامل این دروس به راحتی به سؤالات پاسخ دهید و با آمادگی بالا سال تحصیلی جدید را در پایه هفتم شروع کنید.

ریاضی ششم
علوم ششم
فارسی ششم
صفحه‌های 1 تا 142
صفحه‌های 8 تا 102
صفحه‌های 8 تا 114