ویژگی‌های آزمون 5 مهر پایه هشتم

آزمون 5 مهر در پایه هشتم مروری بر درس‌های سال هفتم است.

ویژگی‌های آزمون 5 مهر پایه هشتم

آزمون 5 مهر در پایه هشتم مروری بر درس‌های سال هفتم است. در این آزمون از درس‌های ریاضی،‌ علوم و فارسی سؤال طرح شده است.شما می‌توانید در مدت  زمان باقی‌مانده تا آزمون 5 مهر با مرور کامل این دروس به راحتی به سؤالات پاسخ دهید و با آمادگی بالا سال تحصیلی جدید را در پایه هشتم شروع کنید.

ریاضی هفتم
علوم هفتم
فارسی هفتم
صفحه‌های 1 تا 124
صفحه‌های 1 تا 129
صفحه‌های 9 تا 181