35 هزار عضو هیات علمی به استقبال سال تحصیلی جدید می‌روند

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: دانشگاه‌ها برای شروع سال تحصیلی جدید با کمبود استاد مواجه نیستند و امسال بیش از 35 هزار عضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه‌های دولتی

35 هزار عضو هیات علمی به استقبال سال تحصیلی جدید می‌روند
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، گفت: دانشگاه ها برای شروع سال تحصیلی جدید با کمبود استاد مواجه نیستند و امسال بیش از ۳۵ هزار عضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی حضور دارند.

محمدتقی نظرپور اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید دانشگاه ها نه تنها با کمبود استاد مواجه نیستند، بلکه تورم استاد هم وجود دارد.
وی در این باره توضیح داد: بخش اعظم دانشجویان دانشگاه پیام نور دانش آموخته شده اند و در برخی مواقع حتی موظفی استادان هم پر نمی شود؛ بنابراین دانشگاه ها تاکنون گزارشی از کمبود استاد ارسال نکرده اند.
معاون اداری مالی وزارت علوم با ارائه آماری از تعداد دقیق اعضای هیأت علمی در دانشگاه های دولتی که به استقبال سال تحصیلی جدید می روند، گفت: بر اساس تازه ترین آمارهای وزارت علوم، ۲۷ هزار و ۳۴۹ نفر شامل مربی، مربی آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد تمام به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه های دولتی داریم.
نظرپور در مورد سایر اعضای هیات علمی اظهار داشت: در پژوهشگاه های دولتی حدود هزار و ۱۱۳ نفر و در دانشگاه پیام نور سه هزار و ۶۳۰ نفر عضو هیات علمی فعال هستند.
به گفته این مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمع این تعداد از اعضای هیات علمی حدود ۳۲ هزار و ۹۲ است که با افزودن ۱۰ درصد به این آمار، در کل ۳۵ هزار و ۳۰۱ عضو هیات علمی در مراکز آموزش عالی دولتی حضور دارند.
با احتساب استادان دانشگاه های آزاد اسلامی، غیردولتی غیرانتفاعی و دستگاه های اجرایی که عضو هیات علمی رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب نمی شوند، به طور کلی حدود ۸۰ هزار استاد در مراکز آموزش عالی کشور تدریس می کنند.

منبع :