خیابانِ ورود ممنوعِ مقایسه

حرف آخرمیدانم وقتی دارید سخت تلاش میکنید،دوستان شما همیشه در حال استراحت و خوش گذرانی هستند و شما هم دوست دارید مثل آن‌ها باشید،اما باور کنید چند سال بعد تفاوت را میبینید.

خیابانِ ورود ممنوعِ مقایسه

 اجازه دهید با یک مثال ساده ریاضی شروع کنیم،دو عدد ۱۰ و ۱۰۰۰ را در نظر بگیرید،حال به هرکدام ۱ واحد اضافه کنید،به نظر می رسد که به یک اندازه رشد میکنند،اما اشتباه است ،در واقع عدد ۱۰ ،ده درصد رشد داشته ،درحالی که عدد۱۰۰۰ ،یک دهم درصد رشد داشته است،با این تفاسیر یعنی عدد ده نسبت به جثه خود رشد عالی داشته است،درحالی که عدد هزار نسبت به جثه خود خیلی ضعیف رشد کرده است،یعنی رشد عدد ده نسبت به هزار بهتر است،نتیجه این مثال این است که هر آدمی جثه،استعداد و شرایط مخصوص خود را داراست،بنابراین مقایسه معنا ندارد،شما دارید نسبت به جثه خود، استعداد و شرایط خود عالی پیش میروید،پس به عملکرد خود به هیچ وجه شک نکنید. حرف آخر لطفا هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمان و هیچ مکانی خود را با دیگران مقایسه نکنید. مقاله دوم: یک تیر و دو نشان با آزمون های تابستان!!!! اکثر شماها می دانید که همه ورزشکار تکنیک ها و نقشه های بازی تمرکز دارند، در کنار آن نیز برنامه بدنسازی برای آمادگی بدن خود دارند،زیرا اگر آمادگی بدنی کافی نداشته باشند،نمیتوانند مدت زیادی در بازی دوام بیاورند و زود خسته میشوند و حتی ممکن است دچار آسیب جدی بدنی شوند،حال این موضوع چه ارتباطی با درس خواندن و آزمون های تابستان دارد،از این جهت ارتباط دارد که می توانید با درس خواندن و شرکت در آزمون های تابستان ( مانند بدنسازی ورزشکاران) به یک آمادگی برای سال تحصیلی یا فصل جدید برسید و با یک تیر دو نشان را بزنید ،به این صورت که: نشان اول: درس های سال گذشته خود را مرور و آن ها را رفع اشکال کرده و یادگیری های ناقص خود را کامل میکنید. نشان دوم :علاوه بر آن با پیش خوانی دروس سال آینده با آسودگی خاطر و اعتماد به نفس بیشتر وارد سال تحصیلی جدید می شوید که شما پیشاپیش دروس آن سال را پیش خوانی کرده اید و وقت بیشتری برای تسلط کامل بر مطالب جدید دارید. 

حرف آخرمیدانم وقتی دارید سخت تلاش میکنید،دوستان شما همیشه در حال استراحت و خوش گذرانی هستند و شما هم دوست دارید مثل آن ها باشید،اما باور کنید چند سال بعد تفاوت را میبینید.