پرونده‌ی هنر: اسب‌های ناصر اویسی

ناصر اویسی که در سال 1313 متولد شد، از پیشگامان جنبش سنت‌گرا و مکتب سقاخانه در نقاشی مدرن ایرانی است. منابع الهام اویسیِ نقاش، سفال‌نگاره‌های عصر سلجوقی و رخ‌نگاره‌های قاجاری و پارچه‌های قلم‌کار بوده

پرونده‌ی هنر: اسب‌های ناصر اویسی

ناصر اویسی که در سال ۱۳۱۳ متولد شد، از پیشگامان جنبش سنت‌گرا و مکتب‌ سقاخانه در نقاشی مدرن ایرانی است. منابع الهام اویسیِ نقاش، سفال‌نگاره‌های عصر سلجوقی و رخ‌نگاره‌های قاجاری و پارچه‌های قلم‌کار بوده است. ترکیب‌بندی چشم‌نوازش با بهره‌گیری خلاقه از موتیف‌های سنتی و عناصر خوش‌نویسی ایرانی برجسته است. از جمله‌ی این آثار تغییر شکل نقاشی‌های دوره‌ی قاجار و ترکیب آن با تکنیک کوبیسم است.

در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵ در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران در رشته‌ی علوم‌سیاسی تحصیل کرد و سپس دوره‌های آموزش سفالگری و نقاشی و چاپگری را در رُم گذراند.

ناصر اویسی با استناد به نقاشی کلاسیک ایرانی (نگارگری) و هنرهای سفالگری گفته است: «من به‌‌عنوان نقاش معاصر همیشه سعی کرده‌ام کارهایم شناسنامه‌ی ایرانی داشته باشد.» به‌عنوان مثال، رنگ‌های زنده و درخشان در آثار او، هنر کاشی‌کاری سنتی و فضاها در نگارگری ایران را به یاد می‌آورند.

پرونده‌ی هنر: اسب‌های ناصر اویسی

پرونده‌ی هنر: اسب‌های ناصر اویسی