حیطه‌ی فراشناختی روش مطالعه

یکی از دوره‌های مهم تحصیلی، متوسطه‌ی اول است. در این دوره، دانش‌آموزان با مباحث درسی بیشتری آشنا می‌شوند. فیزیک و شیمی و زیست و هندسه و عربی، سرفصل‌های جدیدی برای آن‌هاست.

حیطه‌ی فراشناختی روش مطالعه

یکی از دوره‌های مهم تحصیلی، متوسطه‌ی اول است. در این دوره، دانش‌آموزان با مباحث درسی بیشتری آشنا می‌شوند. فیزیک و شیمی و زیست و هندسه و عربی، سرفصل‌های جدیدی برای آن‌هاست.

از اهداف علمی و آموزشی مصوب دوره‌ی متوسطه‌ی اول، «درک نحوه‌ی یادگیری» است. دانش‌آموز باید در این دوره یاد بگیرد که چگونه یاد بگیرد و از بالا به عملکرد خود نگاه کند. این یک حیطه‌ی فراشناختی بسیار مهم است.

دانش‌آموز موفق و آگاه می‌داند که تحت چه شرایطی بهتر یاد می‌گیرد. روش درس‌خواندن خود را پیدا کرده است و بر اساس آن، روش مطالعه‌اش را بهبود می‌بخشد.

برای فهم این موضوع فراشناختی، باید در فرایند یادگیری مستمر قرار بگیرید. برای این کار، تابستان دوره‌ی ویژه‌ای است که می‌توانید روی این موضوع تمرکز کنید. پیشنهاد می‌کنم اولیا و دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی اول با توجه به این حیطه‌ی فراشناختی، یادگیری خود را بررسی کنند.

طبق برنامه‌ی راهبردی شروع کنید. بعد از مطالعه، برای تعیین اثربخشی مطالعه‌تان، آزمون بدهید. کارنامه‌‌ی آزمون را برای هر درس بررسی کنید و درباره‌ی روش‌ مطالعه‌ی هر درس فکر کنید. بعد با پدر و مادر و پشتیبان خود درباره‌ی روش‌های خود گفت‌وگو کنید.