به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌ی شکوه ومعماری

بازار قیصریه جزو بازارهای تاریخی و از بازارهای معروف و مشهور ایران است که در ضلع شمالی میدان امام اصفهان واقع است و سرتاسر آن با نقش‌ونگارهای منحصربه‌فرد از دوران صفویه منقوش شده است.

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌ی شکوه ومعماری

بازار قیصریه جزو بازارهای تاریخی و از بازارهای معروف‌ و مشهور ایران است که در ضلع شمالی میدان امام اصفهان واقع است و سرتاسر آن با نقش‌ونگارهای منحصربه‌فرد از دوران صفویه منقوش شده است. 

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری


سردر این بازار، قوسی‌شکل است و با نقاشی‌های منظم و مجلل و زیبایی تزیین شده است. البته امروزه دیگر شکوه و رنگ و لعاب گذشته را ندارد و کمی رنگ باخته است. به سردر این بازار، سردر قیصری می‌گویند.

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری


اگرچه از ساخت بازار، زمان زیادی گذشته، هنوز می‌توانید شکوه و جلال گذشته‌ی آن را احساس کنید. این بازار در دوران صفویه از مجلل‌ترین مرکزهای خرید بوده است و کم‌وبیش رونق خود را حفظ کرده است. بازار قیصریه از سردر قیصریه شروع می‌شود و در ادامه، به بازارهای دیگری مثل بازار چیت‌سازها و بازار دارالشفا می‌رسد. 

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری


بازار بزرگ سرپوشیده‌ی شهر اصفهان، چندین کیلومتر است و هر بخش آن، مخصوص فروش چیزی است. در این بازار فقط کالا به فروش نمی‌رسد، بلکه تولید هم می‌شود.

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری


بازار قیصریه اصفهان نیز قسمتی از بازار بزرگ است و امروزه مغازه‌هایی در آن دیده می‌شود که سال‌هاست فقط یک کالای خاص را می‌فروشند. دیدن مغازه‌هایی که ۴۰۰ سال است یک کالای خاص می‌فروشند، حتماً برایتان جالب خواهد بود. بازار قیصریه چشم‌انداز زیبایی دارد و در بخش‌هایی به صورت قرینه درست شده است که قرینه‌ی آن همان بازار عباسی است.

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری


در صفحه‌ی ۶۰ از کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان، تصویر و توضیحاتی از بازار قیصریه اصفهان آمده است.

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری

به شهر ما بیایید - بازار قیصریه اصفهان، آمیخته‌‌ی شکوه ومعماری